13 April 2008

wwwhere in the http am I? Tredje dagen i Canterbury

"wwwhere in the http am I : Web 2 developments of music libraries" var temat for den forsta sessionen denna tredje dag av the Annual Study Weekend i Canterbury anordnad av IAML (UK & Irl). Vi fick lyssna till tva lysande foredrag, som jag skall forsoka redogora for kort nedan.

Karen McAulay, Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow, inledde med ett foredrag som hade titeln "Going [digitally] native". "Going native" ar tydligen en term som syftar pa ett fonomen da engelsman i de forna kolonierna, acklimatiserade sig i de nya landerna. Karen McAulay kastade sig in (eller ut?) i "Web 2.0" pa ett tidigt stadium och har bloggat sedan 2001. Hon har forsokt entusiasmera sina kollegor, men an sa lange ar det bara hon som anvander bibliotekets blog. Igar satt vi sida vid sida i datorrummet nar alla andra hangde i puben -hon kommunicerade med sina lantagare och jag med er, kara kollegor! En annan finess hennes bibliotek erbjuder ar RSS. Daremot hinner man inte med videomediet (youtube, flicker etc.) aven om Karen garna skulle vilja. Man har avsiktligen avstatt fran "social networking" det vill saga facebook, myspace etc. En sak jag blev sarskilt fortjust i var att programmet biblioteket anvander medger att man pa ett enkelt satt kan genomfora mindre enkater, till exempel for att undersoka lantagarnas vanor och attityder. Det visade sig att studenterna sallan vande sig till bibliotekarien med sina fragor trots att man ansag henne var den mest trovardiga kallan. Wikipedia ansags inte alls palitligt, men tydligen var det anda dit man gick for att finna information. En utmaning for oss alla!

Nu maste jag rusa for att hinna ata annu en substantiell engelsk lunch!

2 comments:

Astrid said...

Låter som att du fått med dig mycket matnyttigt hem till Sverige. Vi i SMBF kan ju vara ganska stolta att vi är så pass många skribenter på vår blogg i alla fall... Tack för dina mycket spännande rapporter!

Kerstin Carpvik said...

Progammet för att genomföra enklare enkäter låter spännande. Det skulle vi ha nytta av här på Statens musikbibliotek

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”