12 April 2008

Fortsattning fran Canterbury

Efter en god middag med tillhorande vin (och inte bara ett glas...) skall jag nu forsoka summera dag 2 av the Annual Study Weekend i Canterbury anordnad av IAML (UK & Irl).

Formiddagen agnades at sa kallade "Project reports". Jag skall forsoka gora en kort sammanfattning av de nyheter som presenterades. Bakgrundsinformation hittar ni pa den engelska musikbiblioteksforeningens webbsida - http://www.iaml-uk-irl.org/

Forst ut var Rupert Ridgewell fran British Library. Han talade om en nyligen avslutad databas, fritt tillganglig online, som fortecknar konsertprogram och liknande material fran 53 olika institutioner i England och Irland - arkiv, bibliotek, museer, konsertorganisationer etc. Detta ar ett unikt projekt som ger vardefull information man inte hittar nagon annanstans. Drommen vore att andra lander foljde exemplet och gjorde en liknande kartlaggning. Adressen till "CPP" ar: http://www.concertprogrammes.org.uk/

Darefter talade Malcolm Jones, tidigare anstalld vid Birmingham City Library, om projektet "Encore!" - en nationell databas som fortecknar orkester- och kormaterial i engelska bibliotek. Tack vare databasen har man ett valutvecklat system for fjarrlan av denna typ av material.

Roy Stanley, Trinity College i Dublin, rapporterade fran den irlandska delen av IAML (UK & Irl). Bland annat meddelade han att nya bidrag till den internationella databasen RILM - abstracts of music literature - har lamnats fran Irland. Han talade ocksa om kursen "Music for the terrified". Kursen riktar sig till bibliotekarier, som kanner sig osakra nar de skall hantera musikmaterial sasom olika typer av noter som klaverutdrag, partitur, stammor etc. SMBF:s styrelse har i flera ar diskuterat att vi borde erbjuda vara medlemmar nagot liknande. Lat oss skarskada den engelska varianten!

Claire Kidwell, Trinity College of Music i London, talade i egenskap av sekreterare i "the Music Library Trust". Hon uppmanade deltagarna att soka pengar ur fonden for angelagna projekt. Framst onskar man stodja forskning inom omradena filmmusik och dokumentation av musikers brevvaxling.

Susi Woodhouse, Museums, Libraries and Archives Council, gjorde reklam for ett annat projekt inom IAML (UK & Irl.), namlingen "Cecilia". Det ar en guide som fortecknar musiksamlingar i bibliotek, arkiv och museum inom UK och Irland. Hon uppmanade alla som onskade gora sina samlingar kanda att kontakta henne. Susi Woodhouse har dessutom i uppgift att gora upphandlingar av abonnemang for folbibliotek inom UK och Irland. Vad jag forstod hade hon lyckats val betraffande viktiga databaser som Music online och Grove med flera.

Paul Banks, Centre for Performance History (CPH) vid Royal College of Music, presenterade en fantastiskt ambitios katalog over Mahlers kompositioner: http://www.cph.rcm.ac.uk/MahlerCat/pages/index.htm
Besok garna webbplatsen for "CPH" - ni kommer att bli imponerade!

En liknande katalog haller pa att utvecklas vid Britten-Pears Foundation, namligen en katalog over Brittens samlade verk: http://www.brittenpears.org/
Man har tagit sarskild hansyn till Brittens juvenila verk. Tydligen var han en mycket produktiv ung man sa man var tvungen att besluta sig for att endast inkludera kompositioner som bestod av atminstone fyra takter!

Mary Jane Steer, University of Bristol, rapporterade om Intute:

"Intute is a free online service providing you with access to the very best Web resources for education and research. The service is created by a network of UK universities and partners. Subject specialists select and evaluate the websites in our database and write high quality descriptions of the resources. The database contains 123391 records. Intute is a free online service providing you with access to the very best Web resources for education and research. The service is created by a network of UK universities and partners. Subject specialists select and evaluate the websites in our database and write high quality descriptions of the resources. The database contains 123391 records."

Matthew Greenall, chef for British Music Information Centre, berattade om spannande framtidsplaner for musikinformationscentralen. Det mesta verkade dock vara i planeringsstadiet. Han namnde flera ganger den mystiska akronymen "TNO", vilket visade sig betyda "The New Organization"! BMIC grundades 1967, vid samma tidpunkt som den svenska for ovrigt. Sa manga som 2.500 tonsattare finns representerade.

Rebecca Gunnell, Kingston University Library Servce, sitter med i IAML (UK & Irl) har i uppgift att anordna studiebesok for medlemmarna. Tydligen ar detta ett uppskattat inslag som ager rum tva ganger per ar.


Sedan var det dags for lunch och en hel eftermiddag ledig. De flesta av oss besokte, av uppenbara skal, den imponerande katedralen dar vi fick en exklusiv visning av biblioteket och arkivet med vardefulla manuskript och tidiga tryck. En oforglomlig upplevelse var sedan "Even Song" med en helt fantastisk kor. Var kommer alla himmelska engelska gossopraner fran?

Efter middagen talad Paul Banks om "Mahler and the Politics of Publication". Det var ett utomordentligt intressant foredrag som inte enbart fokuserade pa Mahler utan forlagssituationen overlag i Wien vid sekelskiftet.

Enough for today!

Pia Shekhter
PS: Jag var tvungen att skippa ett foredrag som jag dessvarre inte begrep ett jota av!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”