15 April 2008

DMBF - Generalforsamling 2008

Dansk Musikbiblioteksforenings årsmöte ägde rum 27 mars kl 15-17 i Det Kongelige bibliotek, Den sorte diamant. Vi höll till i en liten sammanträdeslokal på andra våningen, "Blixen". Närvarande var i stort sett styrelsen för föreningen och så en svensk åhörare, jag själv. Mötet inleddes med ett "fagligt arrangement" på en timma:
Niels Krabbe, berättade om situationen på det Kongelige bibliotek ("Rigets tilstand") och fokuserade speciellt på det faktum att KB idag är 2 bibliotek i ett, nämligen ett nationalbibliotek och även ett universitetsbibliotek. Tidigare har UB även haft öppet för studenter på 2 andra adresser i Köpenhamn, men nu är alla hänvisade till den svarta diamanten. Det innebär en del problem och även möjligheter. Det Kongelige bibliotek har 2 chefer (direktörer), en för nationalbiblioteksområdet och en för Köbenhavns universitetsbibliotek. Vi förstod att det var kaotiskt för tillfället på universitetsbiblioteksområdet. Samtidigt är det inte önskvärt att splittra organisationen. Universitetet är en stor maktfaktor.
Krabbe, som arbetar på nationalbiblioteksavdelningen, berättade även om KUBIS-samarbetet, som omfattas av ett 5-årigt avtal. KUBIS är en del av Köbenhavns universitetsbibliotek och samlar alla tidigare institutionsbibliotek under ett tak.

En annan del av KBs arbete innebär att samla jazzdokumentationen i Danmark för att underlätta forskning. 3 olika samlingar har till olika stor del kommit i KBs vård:

Trumpetaren Arnvid Meyer startade The Danish Jazz Center 1971 i Rönnede. Nu finns de offentliga delarna av Meyers skivsamling på universitetsbiblioteket i Odense och de privata delarna på KB.

Karl Emil Knudsen -samlingen (The jazz media collection), en av Europas största privata jazzsamlingar. Knudsen grundlade 1952 skivbolaget Storyville. Skivorna i samlingen har donerats till Aalborg universitet (Center for dansk jazzhistoria). Ljudband och foton har donerats till KB.

Arkiv for dansk jazzhistorie, jazzhistorikern Erik Wiedemanns samlingar, har donerats till KB (ljudband, foton mm).

Anne Örbaek, Det Kongelige bibliotek, fortsatte det "fackliga arrangemanget" och utgick från hemsidan www.kb.dk när hon visade på nyheter på KB.
Under rubriken nyheter resp. nyhetsarkiv finns aktuell information om såväl utställningar, konserter som samlingarna (t ex om jazzdonationerna). Örbaek rekommenderade oss att prenumerera på nyhetsbrevet.
Under Musik- og teaterafdelingen hittar man "månedens sang" (2008 är sångens år). Aprils sång är "Når kommer våren vel?" En barnvisa av Joh Chr Gebauer (musik) och Carl Bagger (text). Danmarks Digitale Nodebibliotek finns här - digitaliserade faksimil av nottryck & manuskript, ca 3500 titlar f n. Huvudparten av de digitaliserade noterna kan sökas i REX (KBs online-katalog) men vissa är också ordnade i speciella databaser eller efter ämne. T ex finns Gieddes samling av flöjtmusik, Richel & birket Smiths samling av gitarrmusik. Speciella ämnen kan vara t ex: Köbenhavnske sommerrevyer 1876-1900, HC Andersen & musikken..
Utöver danica består största delen av Musik- og teaterafdelingens material av Den nationale samling af udenlandske nodetryk - til studie- og praktisk bruk.
- kort paus före själva årsmötet -

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”