24 July 2012

Strategy committee


Stategy committee meeting 23/7

Jag fortsatte dagen med Strategy committee working meeting men jag glömde en sak från plenary session. Glenn Goulds flygel finns sparad i The Glenn Gould archive – kul och då finns det väl gott om plats?

Startegy Committee har under året med struktur- och framtids frågor inom IAML, resultatet presenteras på en session senare idag. Styrelsen i IAML har velat ha med struktur och tydligare riktlinjer för och hur de olika delarna ska fungera. En ändring som redan skett är de nationella rapporter som förut lästes upp på en gemensam session nu är borttagen. Rapporterna finns på IAML:s webbplats. Istället träffas ordförandena eller representanterna från de olika länderna samt styrelsen till ett gemensamt möte. Tanken är också att stärka de nationella föreningarna för det är ju ändå där allt startar men det ska också finnas en möjlighet för individuella förslag och bidrag förstås. De så kallade subcommissions har fortfarande en oklar roll. Det är viktigt att de olika branches, working groups, subcommissions, committees (ni ser själva...) som finns verkligen får mandat att genomföra ett värdefullt arbete och också är villiga att göra det.

Sedan är det här med council. Council bör få en tydligare roll. I council sitter styrelsen, representanter för de olika länderna och övriga representanter. Som det nu är blir det mest ett informationsmöte.

På detta möte fick jag reda på att vissa länder erbjuder 2 slags medlemskap, ett nationellt (typ SMBF) och ett internationellet (då ingår IAML och Fontes).

Sedan har det också kommit ett revolutionerande förslag om Fontes men det får jag inte avslöja än...

1 comment:

Astrid Smith said...

Väldigt nyfiken på hur det gick på mötet sedan. Antar att Anthony Gordon kommer med utförliga anteckningar. Bra att IAML vill förändra sig. Det finns en hel del som kan göras bättre för att få det att kännas mera öppet så att medlemmarna vågar höja sina röster.

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”