26 July 2012


IAML 23 juli 2012 em

På eftermiddagen gick jag på Documenting musical life: sources and research perspectives.

Först fick vi en mycket noggrann och detaljerad genomgång av de bevarade konsertprogrammen vid konservatoriet i Leipzig. Konservatoriet var den första musikhögskolan i Tyskland så därför är konsertprogrammen mycket intressanta.

Vidare talades det om The Lionel Bradley collection vid Royal college of music in London. Han har på ett personligt sätt dokumeterat musiklivet i London 1936-53. Det var spännande.

Sedan var det ett inslag vis Skype från Dublin om vikten av att bevara dagstidningar för forskning, även inom musikområdet. Dagstidningar ger en annan bild än brev, dagböcker, konsertprogram och liknande. Det bra att ha flera olika dagstidningar för att inte få en ensidig bild. Det är problematiskt att digitalisera dagstidningar och användarna måste vara noggranna och ibland tålmodiga i sin sökning eftersom orden kan vara suddiga och nästa oläsbara och de är då svåra att göra sökbara.


No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”