24 July 2012

Plenary session IAML 23/7


Rapport från 23/7 IAML Montreal

Här kommer en hälsning från Montreal.

23/7 började med plenary session med titeln: Libraries – a force for change?

Representanter från OCLC, Library and archives Canada, McGill University i Montreal och Bibliothèque et archives nationales du Quebec (BAnQ), talade på temat.

BanQ är ett kombinerat nationalbibliotek, arkiv och folkbibliotek. De har i år satsat på en Mangautställning som drog 12000 besökare på öppningsnatten. Man kommer till biblioteket direkt från tunnelbanan som har en egen uppgång i biblioteket.

För övigt var det mest det gamla vanliga pratet av samtliga att tekniken gått framåt och ”jämför hur det var för femton år sedan” osv. För bibliotekens del är det viktigt att tänka på att de som söker på internet sällan startar på bibliotekens webbplatser. Om alla går med i OCLC löses det problemet efter OCLC ger träffar i Google menade OCLC:s represtant. Däremot när bibliotekets webbplats har hittats, då används den!

Det påpekades också att biblioteken måste ligga i framkant vad det gäller mobilapplikationer. I framtiden är det mobilen som gäller! Det gäller också för biblioteken att finnas på Itunes (som Oxford university Library gör), på Flickr och liknande. Det ökar spridningen och användandet. Samlingarna blir synliga.

Biblioteken har fått konkurrens – Amazon lånar nu ut böcker men mot en avgift.

Samtliga talare tyckte att biblioteken borde samarbeta mer och utnyttja den teknik och de verktyg som finns.

Lite mer gammal skåpmat var det här om hur vi lyssnar på musik idag. Vi köper en låt, inte ett album (kanske dumt att använda ordet vi här men...) Och vad ska arkiven egentligen spara när det gäller ljud? För versionen, mixningen, ny version, det som ligger på Youtube? Svaret är att det ”moment of creation” som vi ska spara. Men hur vet man det exakt undrar jag.

Till slut ställdes frågan är biblioteken verkligen en ”force för change”? Nja men biblioteket som rum är viktigt, biblioteket måste ha användarnas olika behov i fokus och sedan verkligen fundera på vad som ska sparas. Har biblioteket JSTOR så behöver kanske inte de tidskrifterna sparas ut det ges mer plats till annat – det gillar jag! Biblioteken måste ”go out of the day to day business” och se framåt – viktigt, men med den dagliga verksamheten i centrum tycker jag.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”