23 July 2012


Minnesanteckningar från IAML council 22/7 2012 (det som jag tyckte var värt att notea)

SMBF:s medlemsregister och medlemsavgifter ska vara IAML och Kathy Adamson tillhanda senat 1/3 2013.

IAML har nu 1805 medlemmar.

Council röstade för att frysa medlemsavgifterna till IAML på nuvarande nivå.

En medlemslista finns på IAML.s webplats. Där kan medlemmarna logga in och välja vilka uppgifter som skall visas. Ändringar av själva uppgifterna görs av Kathy. Skicka ändringar till henne eller till Kerstin.
Institutioner har som default inställningen att e-post visas samt adress. Enskilda medlemmar har som default att e-post visas. Det kom en fråga kring spam men det det verkar inte medföra mycket spam.
Även institutioner kan ha ett inloggnings id på webbplatsen.

2013 skall både ny president och omval av några vicepresidenter ske.

I år ska ny ordförande i Public Library bransch väljas samt en sekreterare till katalogkommittén.

Maillistan IAML-L har för närvarande 642 prenumeranter och mycket trafik. Framför allt i samband med konferenser.

ISMN firar nu 18 år. USA har gått med.60 länder är anslutna men fortfarande saknas många afrikanska, sydafrikanska och asiatiska länder.
Nationalbiblioteket i Norge kommer att börja med att ge ISMN nummer retrospektivt.

I framtiden kommer val till olika poster inom IAML ske elektroniskt. Vi som är här i Montreal får möjligheten att göra ett provval elektroniskt.

1/9 ska rapporterna från olika sessioner och möten från konferensen vara tillgängliga för publicering i Fontes./Kerstin 22/7 2012

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”