24 January 2012

Sök stipendium!

Sök resestipendium till konferensen i Montréal!
IAMLs internationella musikbibliotekskonferenser är en årlig begivenhet, som förenar nytta med nöje. Du får höra intressanta föreläsningar och paneldiskussioner, och du möter trevliga kollegor från IAMLs alla medlemsländer. Dessa informella kontakter kan ofta bli mycket givande. SMBF vill underlätta för sina medlemmar att delta i dessa konferenser.
Montréalkonferensen äger rum 22 juli - 27 juli.
På IAML: s hemsida http://www.iaml.info/en/activities/conferences/montreal_2012 kommer alla praktiska upplysningar att finnas. Informationen når du också via SMBFs hemsida http://www.smbf.nu under rubriken ”IAML-konferenser”. Dessutom kommer inbjudan med det preliminära programmet att skickas med post till alla medlemmar i SMBF/IAML.
Stipendierna kan sökas av personliga medlemmar i SMBF.
Ansökan ska vara skriftlig. Den ska innehålla en kort motivering, och uppgift om huruvida Du får bidrag från Din arbetsgivare eller från annat håll.
Ansökan ska skickas till SMBFs sekreterare:
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Kerstin Carpvik
Musik- och teaterbiblioteket
Box 16326
103 26 Stockholm
Ansökan ska vara inne senast torsdag 1 mars, 2012. Styrelsens beslut om vilka som får stipendierna meddelas alla sökande snarast efter detta datum.
Välkommen med Din ansökan!

Det finns ett till resestipendium att söka!
Läs här om Anders Lönns resestipendium:
http://www.musakad.se/stipendier/anderslonnsresestipendium.522.html

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”