12 January 2012

Svenska musikbiblioteksföreningen inbjuder till en framtidsdag!

Tid: Fredag 3/2 2012, kl. 10 (fika från 9.30)

Plats: Kungliga bibliotekets audiovisuella avdelning, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

– Hur ser framtiden ut för musiken på bibliotek och arkiv? Hur kommer vi att användas? Hur når vi ut med vårt material? Hur vet vi vad låntagarna/besökarna vill ha? Hur hittar vi nya vägar?

Välkomna till en dag med framtidsanda!

På förmiddagen gästar vi Kungliga bibliotekets audiovisuella avdelning, i närheten av Karlaplan, där Jakob Uddling tillsammans med kollegor berättar om KB:s musiksamling, hur de jobbar med musik och hur man använder Svensk mediedatabas, en databas med direkt åtkomst till nästan hela den svenska skivutgivningen samt mängder av historiskt och modernt material från svenskt musikliv och radio- och tv-sändningar. En dröm vore att den var åtkomlig från alla bibliotek i Sverige!

Johan Mijs, som arbetar med teknisk utveckling för bibliotek på den statliga enheten Bibnet i Belgien, håller på att utforma en tjänst liknande Spotify fast för bibliotek och med biblioteksstandard. iTunes, Last.fm, Spotify, The Echo Nest ... Vad kommer att vara framtiden för musik på biblioteket? Vilka är trenderna i och utanför biblioteksvärlden? Vilka affärsmodeller och vilken teknik? Vilket mervärde kan biblioteken och arkiven ge? Kan biblioteken bli partners med andra ideella musikorganisationer? Johan ger en översikt av intressanta digitala projekt musikbibliotek, inklusive strömmande musikprojekt såsom Bib.fm (Bibnet, Belgien), MuziekwebLuister (CDR, Nederländerna) och många andra.

Det kommer att bli tid för diskussion och idéutbyte.

Vi kommer också att göra ett studiebesök på Bibliotek Film & Musik http://kulturhuset.stockholm.se/Bibliotek-Film-Musik/biblioteken samt på Serieteket http://kulturhuset.stockholm.se/Serieteket/ (för de som är intresserade) på Kulturhuset under eftermiddagen.


Dagen beräknas sluta kl.17.00 på Kulturhuset.


Anmälan:
Anmäl er till kerstin.carpvik@muslib.se, 08-519 554 29 senast den 26 januari.


Konferensavgift:
500 kr, inkl lunch samt fika med smörgås på morgonen och fika med bulle/kaka på eftermiddagen, för medlem i SMBF
750 kr, inkl lunch samt fika med smörgås på morgonen och fika med bulle/kaka på eftermiddagen, för icke-medlem
V g ange fakturaadress, alternativt betala till plusgiro 65 21 22-3 om deltagande sker på privat bekostnad.


Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Kerstin Carpvik

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”