13 February 2011

Musikbibliotekarie Christina Wengström i Dagens Nyheter

I dagens DN Söndag 13 februari 2011 säger musikbibliotekarie Christina Wengström vänligt apropå klassiker: "Jag tror att de böcker som rensas ut från biblioteken sällan eller aldrig är deras sista exemplar av en klassiker. Dem har man alltid många av, och i olika upplagor, och till slut finns det så många att hyllorna inte räcker till!" Christina arbetar på Musikbiblioteket i Gävle och är kassör i Svenska musikbiblioteksföreningen.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”