08 February 2011

Novelltävling och opera

Novelltävling och opera

Den 1 februari 2011 var sista inlämningsdag för novelltävlingen ”Det kallas rättigheter”. Tävlingen som riktade sig till ungdomar mellan 13-18 år utlystes hösten 2010 av Kulturverket i samarbete med Minabibliotek.se och de insända novellerna kan sedan komma att användas som handling i The Fair Opera med premiär 2014 i Umeå. 100 bidrag har inkommit och vinnaren tillkännages i samband med Umeå internationella litteraturfestival Littfest i mars 2011.

Tävlingen är en del i det femåriga internationella projektet Fair Opera startat av Kulturverket i Umeå. I projektet arbetar barn tillsammans med vuxna fram idéer som sedan omsätts i praktiken av musikstuderanden och professionella och slutresultatet blir en opera.

Mer om Kulturverket

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”