23 February 2011

Årsmöte 2011

Inbjudan/kallelse till Svenska musikbiblioteksföreningens årsmöte och fortbildningsdagar 24-25 mars, 2011

Plats: Uppsala universitetsbibliotek Carolina

Välkommen till två dagar med SMBF. I år uppmärksammar vi Veslemöy Heintz som fyller 65 år. Veslemöy har varit ordförande både i vår svenska förening och i den internati...onella föreningen IAML. År 2010 valdes Veslemöy till hedersmedlem i IAML. De föredrag vi får lyssna till har på ett eller annat sätt anknytning till Veslemöy. Årsmötet kommer att äga rum på torsdagen och på kvällen har vi möjlighet att fira Veslemöy på en trevlig restaurang. På fredagen blir det en busstur till tre av Upplands kyrkor där vi får titta på medeltida kyrkomålningar. Ingebjørg Barth Magnus blir vår guide under dagen. Hon är musikikonograf och författare till boken ”Musikmotiv i svensk kyrkokonst, Uppland”.

Inom kort kan du läsa mer på www.smbf.nu

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”