27 February 2011

Statens musiksamlingar blir Statens musikverk och får ny chef

Den 1/5 byter Statens musiksamlingar namn till Statens musikverk. Ny generaldirektör och chef blir Stina Westerberg med bakgrund som flöjtist, ledare för Vadstena-Akademien och sedan 2009 vd för Svensk musik. Hon utsågs av regeringen den 24 februari.

I Statens musikverk kommer Musik- och teaterbiblioteket, Musik- och teatermuseet, Marionettmuseet, Elektronmusikstudion EMS, Svenskt visarkiv och skivbolaget Caprice backkatalog att ingå. Totalt kommer Musikverket att ha 75 anställda och en budget på 120 miljoner kronor om året.

Stina Westerbergs första uppgift blir att bygga upp en helt ny plattform för stöd till levande musik. "Denna plattform ska som konstnärlig samarbetspart tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet.

Vid Statens musikverk ska finnas ett konstnärligt råd med åtta ledamöter som har att fatta beslut om stöd till musiklivet och som ska vara rådgivande i strategiska frågor som rör denna bidragsgivning. Regeringen avser att inom ett par veckor fatta beslut om tillsättning av rådet." citat från regeringens webbplats


No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”