18 July 2009

Conservatorium van Amsterdam (IAML 2009)Varje dag visade Monique Delfgaauw biblioteketet på musikhögskolan. Det var i musikhögskolans lokaler som konferensen hölls. Huset invigdes i april 2008. Skolan har 11 000 studenter och 60 personer är anställda. Monique är en av 3 musikbibliotekarier och där finns en halvtidsanställd assistent. Det är öppet 10-16.30 och under terminerna är det även öppet under helgerna. Biblioteket har ett eget klassifikationssystem, alltså inte Dewey. Jag tror att alla musikhögskolor i Holland har samma system. Biblioteket har 15 datorer med Internet och fyra datorer som bara är för katalogsökning. Bibliotekets katalog är tyvärr inte sökbar på Internet. Studenterna kan låna böcker och noter. Skivorna är inte för utlån men studenterna kan göra en kopia för eget bruk. Utlånen sker med skrivna kvitton. Där finns ca 10 000 CD, 40 000 noter, 7000 böcker. Budgeten är på 30 000 Euro varav 4000 euro kommer in i form av förseningsavgifter. Skolan får många gåvor. De köper in sådant som studenter och lärare efterfrågar och bibliotekarierna läser även tidskrifter för att få inköpstips. Skolan hör ihop med Amsterdam School of the Arts.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”