19 July 2009

Musikbiblioteksföreningar i andra länder (IAML 2009)

Ett återkommande inslag under konferenserna är programpunkten National reports. Då berättar en representant från varje lands musikbiblioteksförening vad de gjort under året som gått. Här ett axplock:

 • Ryssland inbjöd till IAML-konferens nästa år. I höst ska de ha sitt eget årsmöte i St Petersburg.
 • Polen har 60 medlemmar och de har ordnat en kurs i katalogisering och ämnesord. I höst ska de ordna en konferens i Gdansk.
 • Sverige, Pia Shekhter berättade om våra kurser i katalogisering och om årsmötet som handlade om folkmusik
 • Norge planerar en nordisk konferens tillsammans med danskarna hösten 2010. Deras tidskrift Stikknoten finns endast elektroniskt.
 • Nya Zeeland hade årsmöte i november om konkreta saker såsom inbindning och gåvor. De har också haft ett fulltecknat seminarium om Music for non music librarians.
 • Japan har firat sin musikbiblioteksförenings 30-årsjubileum. RISM finns nu också i Japan
 • Ungern har haft samarbete med United Kingdom and Ireland, gjort studieresa dit och besökt fyra bibliotek.
 • Litauen berättade om projekt med att digitalisera shellackskivor.
 • Frankrike har haft möte om RDA och pliktleveranser från Internet
 • Finland jobbar med listor på uniforma titlar och de firar 30-årsjublieum i höst. De har också sin tidskrift Intervalli elektroniskt.
 • Estland lånar ut skivor på bibliotek men förhandlar om video/dvd-utlåning
 • Danmark har fortfarande en period på fyra månader innan biblioteken får låna ut en ny cd, föreningen planerar för en ny webbsida
 • Belgien arbetar med copyrightfrågor och nedladdning och digitalisering av skivor. De samarbetar med föreningen i Holland och även med föreningen för konstbibliotekarier. De har haft ett möte om arkitektur och bibliotek.
 • Australien har infört gratis medlemskap i två år för medlemmar som är under 35 år. Detta för att locka nya yngre medlemmar. Kompositören Sculthorpe är beskyddare av musikbiblioteksföreningen i Australien.

1 comment:

Pia Shekhter said...

Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas: Svenska musikbiblioteksföreningen tillhör de mest aktiva föreningarna i ett internationellt perspektiv. Vi har anledning att vara stolta and "keep up the good work"! Förresten visade jag upp vår nya snygga T-shirt när jag läste upp SMBFs National Report. Det blev succé!

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”