17 July 2009

Nederländska radions musikbibliotek

har sedan 2006 sin katalog på webben. Man kan även som privatpersion vända sig till biblioteket för hjälp. På en fråga om hur mycket frågefrekvensen har ökat sedan katalogen blivit allmänt tillgänglig blev svaret: Möjligtvis en marginell ökning, men troligtvis har många fått svar på sina frågor på webben och inte behövt vända sig till biblioteket. Intressant! På sin hemsida har musikbiblioteket även nyförvärv, listor över avlidna tonsättare detta år och året före, samt en musiktävling. Man lägger ut en notbild och folk får gissa vad det är. Vinnaren får en CD-skiva.

Nationalbiblioteket på Nya Zeeland har lagt ut en katalog över kör- och orkestermaterial på webben. Katalogen förtecknar material som finns hos olika körer, orkestrar och bibliotek i Nya Zeeland. Namnet är cadence.
Allt material i katalogen är för utlån. Nu planerar man att även få med motsvarande material från Australien eftersom man där inte har någon liknande förteckning.

Om man jobbar på orkesterbiblioteket på BBC i London är sommaren den mest hektiska perioden. Då pågår nämligen PROMS, de engelska promenadkonserterna, som i år är inne på sitt 115:onde år och pågår från 17 juli till 12 september. 100 konserter, 76 av dem i Royal Albert Hall, 19 kammarkonserter samt 5 Proms in the park. Orkestermaterial börjar beställas i januari. För den som vill veta hur man gör på en PROM går lämpligen in på sidan Going to Prom - FAQ
För den som vill läsa mer historik och undrar vem Henry Wood var: klicka här

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”