01 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens. Torsdag - Plenary session. "Music in Chicago"

Torsdag morgon började det egentliga konferensprogrammet med en så kallad plenary session. Inledningsvis hälsades deltagarna välkomna av, bland andra, Bob Acker, ordförande för den lokala organisationskommittén, numera pensionerad, men tidigare anställd vid ett av Chicagos universitet: University de Paul. Vi fick också en redogörelse av MLA:s ekonomi, som även den påverkats av den ekonomiska krisen. Föreningens aktier har sjunkit med 25 %, men läget är inte akut. Däremot har man börjat fundera på hur man kan hålla nere kostnaden för konferenserna. Man har till och med diskuterat att hålla dem vartannat år, men jag fick intryck av att detta inte blir fallet. I liten skala märktes den dåliga ekonomin på att det inte serverades något till kaffet i pauserna och att onsdagens buffé endast ackompanjerades av vatten. Amerikanare är ju företagsamma så föreningen har olika sätt att samla in pengar. Bland annat har man genomfört en "five dollar campaign" bland medlemmarna, som tydligen gett gott resultat. Man håller också auktion på saker som medlemmarna skänkt. Slutligen finns en annan tradition av donationer än vi är vana vid i Sverige.

Själva sessionen ägnades åt "Music in Chicago" och handlade följdenligt om gospel, blues, folk music, jazz och house music. Att redogöra för innehållet i alla gedigna presentationer skulle föra för långt och många av er som läser detta kan förmodligen redan en hel del om jazzens tidiga utveckling. Jag tyckte det var intressant att höra berättas om musikndustrin som tidigt etablerats i Chicago i form av notförlag och inspelningsstudios samt en intresserad publik, vilket gjorde att marken var förberedd för den ström av musiker som kom från New Orleans. Mellan 1910 och 1920 växte den svarta befolkningen i Chicago lavinartat. Vid slutet av 20-talet skedde en ny förflyttning - nu till New York. Vid mitten av 40-talet upplevde en Chicago en revival, men numera verkar det som om jazzen inte är särskild livaktig i staden. Däremot förstod jag det som att folkmusik från olika länder spelar en viktig roll, i synnerhet den irländska som har djupa rötter i staden.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”