01 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens. Torsdag - "Consortial Collection Development"

Precis som under IAML:s konferenser ligger flera sessioner parallellt, vilket gör att man måste göra en del svåra val. Ett utmärkt index i konferensprogrammet underlättade planeringen. Beträffande uppläggningen för övrigt gjorde jag den smärtsamma upptäckten att det inte fanns något avbrott för lunch i programmet. Om man, som jag, inte klarar sig utan att äta mitt på dagen fick man vackert avstå från någon programpunkt. Något annat märkligt var att det inte fanns någon rast mellan sessionerna. Jag erfor dock att varje session började med några akademiska minuter, som räckte till förflyttning samt ett snabbt toalettbesök. Det gällde också att något gång hinna med att ordentligt gå igenom den stora utställningen med musikförläggare, främst från USA.

Efter plenary session valde jag inslaget "Consortial Collection Development". Flera samarbetsprojekt kring förvärv presenterades. Ett av det största måste vara CARLI (Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois). En oumbärlig komponent i samarbetet är "I-Share", som medger att de 76 medverkande bibliotek kan dela sina resurser på ett smidigt sätt. Man samarbetar också kring digitaliseringsprojekt och en gemensam webbplats. CARLI sponsrar "MECCD" - "Music Education Cooperative Collection Project". Projektet grundades 2005 med sexton medlemsbibliotek. Varje bibliotek köper, enligt överenskommelse, material inom ett speciellt område inom musikundervisning och kan på det sättet berika de gemensamma samlingarna. Dessa exempel tyckte jag tjänade som goda exempel på kreativa lösningar när resurserna inte räcker till.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”