14 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens - Lördag. "Users and Technology"

Den andra sessionen jag valde ur lördagens utbud var "Users and Technology".

Den första föreläsaren jämförde musikinnehållet i Google Scholar och Open Content Alliance.

Google Scholar är Google's sökmotor för utbildning och forskning inom olika ämnesområden. Här hittar man vetenskapliga artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar etc. 6 % av tidskriftsinnehållet består av musiktidskrifter. Man hittar också partitur, klaverutdrag, operalibretti med mera. Tyvärr uppfattade jag inte i vilken utsträckning musiken finns representerad i Google, men det har inte varit något prioriterat område. Dessutom är sökmöjligheterna inte de bästa.

Open Content Alliance (OCA) är ett gigantiskt internationellt samarbetsprojekt med syfte att bygga ett beständigt arkiv av fritt tillgängliga texter och multimedia. Mängder av bibliotek medverkar, av dem kan nämnas New York Public Library, Library of Congress och Harvard. Materialet finns sökbart med hjälp av flera sökmotorer och på the Internet Archive website.

Andra föredraget under sessionen hade titeln "Convention, Current Trends, and Compromise in the Library". Föredragshållaren inledde med att konstatera att bibliotek en gång i tiden var det enda stället man kunde inhämta information. Nu är det Internet som dominerar. Vi måste försöka föreställa oss de förväntningar generationen som föddes på1980-talet kan ha på oss. De är "born digital". Han fortsatte sedan med att nämna olika fenomen och trender i tiden.

Ett vanligt förekommande fenomen är olika typer av webbplatser där musikintresserade träffas för att samarbeta kring olika musikprojekt. Ett exempel är Indaba Music där man kan skapa sin egen profil, lägga ut information om sig själv med musikexempel, blogga, lämna kommentarer etc. (jämför med Facebook). Det har bildats många intressegrupper med inriktning på sound engineering, mixing, hip hop etc.

En annan företeelse som vuxit sig stark är "the remix culture", som går ut på att man tar välkänd musik och bearbetar den - ofta på ett nyskapande och begåvat sätt. Vi fick lyssna till några roliga exempel.

En annan tidstypisk företeelse är "the open access and institutional repository movements". Man vill att allmänheten skall få tillgång till allt material inom "public domain". Dessutom vill man främja forskning och utbildning, så kallad eScholarship, eLearning och eScience. Föreläsaren nämnde "the Open Archives Initiative" som ett exempel på detta.

Yngre låntagare har vant sig vid att hämta såväl noter som klingande musik på nätet. "DRAM" erbjuder studenter tillgång till "streamad" musik från ett flertal skivbolag och ljudarkiv. Man koncentrerar sig framförallt på viktiga inspelningar som inte har något kommersiellt värde. "International Music Score Library Project" låter studenter och allmänhet ta del av fri musik i digitaliserad form.

Ett ord som ofta förekommer i Internetsammanhang sedan "Web 2.0" sköljt över oss är "social networking". Man skall ständigt och jämt hålla koll på vad andra har för sig.. "Meebo" är ett mediaföretag som lanserades 2005 och tillhandahåller en webbplattform för "instant messaging" och group chat. 40 miljoner människor besöker meebo.com för att chatta på olika IM-nätverk som MSN, Myspace, Facebook med flera! Man kan också chatta i speciella "Meebo Rooms".

Twitter är en annan plattform där man kan träffa vänner och bekanta. Idén är helt enkelt att var och en svarar på frågan "What are you doing?" Om man vill veta vad Barack Obama tänker, tycker och gör just nu kan man besöka Twitter - han har precis gått med!

"Sharing" var ordet för dagen. Man kan dela med sig av bilder också. En av de mest använda verktygen för detta är Flickr. Library of Congress har tagit hjälp av Flickr för att bjuda in låntagarna att kommentera den stora mängd digitaliserade fotografier som finns tillgänglig på bibliotekets webbplats. Denna arbetsinsats skulle personalen inte ha hunnit med. Dessutom finns ofta specialkunskap bland allmänheten, som kan ha personliga relationer till bilderna. Sedan har vi alla dessa plattformar där man kan dela med sig av videofilmer - vimeo, youtube, you name it.

"Embrace the social network possibilities!" avslutade fördragshållaren sitt anförande med entusiastiskt eftertryck.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”