15 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens - Lördag. "No More Paper!: An Examination of Online Sheet Music Projects"

Nu började konferensen lida mot sitt slut. Detta var den sista regelrätta sessionen jag bevistade. Rubriken löd "No More Paper!: An Examination of Online Sheet Music Projects".

Den första föreläsaren tog upp tre viktiga "online sheet music projects", nämligen: Classical Scores Library, Schubertline och A-R Editions Online Music Anthology. Alla dessa betalar man för.

Classical Scores Library innehåller närmare 12 000 verk inom den klassiska repertoaren. All musik är inte från "public domain" utan det finns också 1900-talsmusik, tack vare ett avtal med förlaget Boosey & Hawkes. Många utgåvor håller god kvalitet - här finns såväl Urtextutgåvor som faksimil. Vid sidan av olika typer av partitur innehåller databasen också klaverutdrag. Ibland dyker en ikon upp som betyder att en inspelning finns tillhands. Sökfunktionen är väl utvecklad, man kan till exempel söka på speltid, vilket många gånger är intressant för den som skall sätta samman ett program. Genresökningen kan också vara användbar. Exempel på genrer är kammarmusik, opera, dansmusik etc. Noterna, som är i pdf-format, får skrivas ut och användas i studiesyfte samt i privata sammanhang. Däremot får de inte användas vid offentliga framträdanden.

Schubertline startade ursprungligen med uteslutande sånger av Schubert. Nu innehåller den även Lieder, sånger och arior av andra tonsättare. Ett alternativ till att betala för nedladdning eller teckna en prenumeration är att köpa CD-ROM skivor. En finess som fick publiken att dra efter andan var möjligheten att transponera sångerna till önskat tonläge före utskrift!

A-R Editions' Online Music Anthology är en stor samling notexempel sammanställd för att kunna användas i undervisningen av musikhistoria. Läraren kan sammanställa olika urval för olika kurser. Än så länge innehåller databasen endast musik från medeltiden, renässansen och barocken. Många verk är kompletta medan andra är utdrag ur kompositioner.

Näste talare gav mängder av exempel på digitaliseringsprojekt av noter. Han delade upp dem i tre kategorier:

1. Large government-based projects
2. College or university-based projects
3. Community-based projects

Ett exempel ur den första kategorin är "American Memory Project", som drivs av Library of Congress. Här kan allmänheten gratis ta del av texter, ljudupptagningar, filmer, fotografier, kartor, noter och annat som dokumenterar Amerikas kulturhistoria. Materialet är hämtat från Library of Congress, men också från andra institutioner.

Många digitaliseringsprojekt drivs i regi av universitet och college i USA. Ett exempel är
Sheet Music Consortium bestående av sju institutioner, däribland UCLA, Indiana University, John Hopkins University och Duke University. Målsättningen för konsortiet är att bygga en öppen samling digitaliserade noter med hjälp av the Open Archives Initiative. Exempel på viktiga manuskriptsamlingar som digitaliserats är The Digital Scores Collection vid Harvard College och the Juilliard Manuscript Collection vid the Juilliard School i New York. En bra portal över Sheet Music Collections vid Amerikas universitet har ställts samman av Duke University.

Avslutningsvis gavs ett exempel hämtat ur den tredje kategorin (community-based projects), nämligen Choral Public Domain Library, som startades 1998 och är ett projekt baserat på wikiteknik. Det har vuxit till en av världens största webbplatser för noter med fri musik. Här finner man partitur, texter, översättningar samt information om tonsättare. Över 10 000 verk av 1 439 tonsättare finns representerade!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”