09 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens - Fredag. "Virtual Collaboration with Real Life Results"

Nästa programpunkt under fredagen var "Virtual Collaboration with Real Life Results: Using Virtual Collaborative Tools to Strengthen your Staff and Service". Några yngre kollegor delade med sig av sina erfarenheter av att utnyttja den nya tekniken för att kommunicera inom personalgruppen. I ett bibliotek där många studenter hjälper till endast några timmar i veckan kan administrativa verktyg online vara till stor hjälp. Huvudsyftet är att skapa samhörighetskänsla, inte minst bland studentmedhjälparna, och att underlätta samarbetet. Som ett resultat av detta blir servicen till biblioteksanvändarna bättre. Honnörsord är "sharing" och "community feeling".

De hjälpmedel som nämndes var AIM, MSN, Google Talk, Google Groups, Instant Messaging (IM), Blackboard, Facebook, bloggar, blog books, wikis med flera. Av dessa utnyttjas Facebook mest. Studentmedhjälparna är visst dåliga på att kolla sin e-post, medan de ständigt besöker Facebook. Där kan personalen mötas och diskutera jobbrelaterade ämnen, lösa referensfrågor, skapa scheman etc. Man använder också Face book för så kallade PR events - reklam för nyheter, kommande händelser, bilder etc. Detta har fått en stor genomslagskraft.

När jag kom hem till Göteborg bestämde jag mig för att kolla upp det där med Facebook igen. Plötsligt upptäckte jag att "alla var där"- lärare, studenter, gamla kurskamrater, många IAML-medlemmar etc.! Om man riktigt går in för det kan man i en handvändning skaffa sig hundratals vänner! Och man kan hålla koll på vad de har för sig dygnet runt...

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”