05 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens - Fredag. "Copyright: Is There a Chance for Change?"

Varje gång SMBF:s styrelse frågar medlemmarna vilken fortbildning man önskar får vi svaret: Upphovsrätt! Detta är ett hett ämne på andra sidan Atlanten också, visade det sig. Legislation Committee of the Music Library Association administrerar en egen webbplats om copyright för den som vill hålla sig à jour med utvecklingen.

Fredagens plenary session hade rubriken Copyright: Is There a Chance for Change? Man koncentrerade sig på upphovsrätt i förhållande till fonogram. Ett begrepp som ofta återkom var ”fair use” - enligt Wikipedia ”ett samlingsbegrepp inom den amerikanska lagstiftningen och rättsfall som berör begränsningar och undantag i upphovsrätten”. Det gäller, till exempel, användning inom nyhetsrapportering, undervisning, forskning etc. Undantag gäller också för bibliotek och arkiv när det gäller "replacement or preservation". För att vara på den säkra sidan rekommenderade föreläsarna att man tillsammans med materialet som läggs ut bifogar en anmärkning om varför man anser det korrekt att publicera det elektroniskt. I USA kan man inte tillåta sig att ta några risker då de ekonomiska sanktionerna kan bli mycket kännbara...

En av föreläsarna representerade Association of Recorded Sound Collections (ARSC). Föreningen, som är ideell, grundades 1966 i syfte att främja bevarandet av och forskningen kring ljudupptagningar. Man har tagit fram ett förslag till reform av upphovsrättslagstiftningen gällande ljudupptagningar, som MLA har ställt sig bakom. En del av förslaget handlar om att skivor inspelade före 1972 skall hamna i så kallad public domain så att bibliotek och arkiv kan tillhandahålla och bevara dem för framtiden. En annan rekommendation gäller att begränsa skyddstiden för ljudupptagningar, som i USA är 95 år! Man vill närma sig lagstiftningen inom EU.

Den tredje delen i förslaget gällde så kallade orphan records, som ARSC hävdar bör kunna användas fritt. Dessa skivor är visserligen upphovsrättsligt skyddade, men antingen vet man inte vem som är rättighetsinnehavare eller också kan man inte lokalisera vederbörande efter att ha lagt ned rimlig tid på efterforskning. Detsamma gäller ”abandoned records”. Vad jag förstår rör det sig här om fonogram där upphovsrätten fortfarande gäller, men där ingen bryr sig om att se till att de finns tillgängliga.

Slutligen verkar man för en generösare inställning till digitalisering i bevarandesyfte för att rädda det nationella kulturarvet. Två andra organisationer som arbetar för samma sak är The National Recording Preservation Board och Historical Recording Coalition for Access and Preservation".

Library of Congress erbjuder "American Memory" på sin webbplats - ett fantastiskt utbud av ingångar till olika typer av dokument kring Amerikas historia. I Europa har vi, som ni vet, "Europeana", men servern bröt samman strax efter att portalen lanserats - intresset var för stort! Nu ligger i alla fall en betaversion ute. Även Google påstår att bevarandesyfte är ett av Google Book's primära mål.

Om ni vill lära er mer om amerikansk copyright kan ni vända er till United States Copyright Office, webbsidor på Library Congress. Själv känner jag mig nöjd så här långt...


No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”