11 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens - Fredag. "Information Literacy"

Begreppet information literacy (informationskompetens) ägnades en hel session.

Första passet handlade om "ACRL Information Literacy Standards and the Graduate-Level Music Bibliography Class". ACRL uttyds "the Association of College and Research Libraries". Det är den största av de "divisons" som ingår i American Library Association med drygt 13 200 medlemmar. I målsättningen för ACRL står: "It is dedicated to enhancing the ability of academic library and information professionals to serve the information needs of the higher education community and to improve learning, teaching, and research."

ACRL utformar "standards, guidelines och model statements" till hjälp för biblioteken själva, institutionerna och så kallade accrediting agencies. Även i Europa har systemet med ackreditering börjat växa fram för att garantera att utbildningsinstitutionerna håller en tillräckligt hög standard. ACRL har bland annat tagit fram en Information Literacy Competency Standard for Higher Education. Dokumentet finns översatt till grekiska, kinesiska, farsi med flera språk för säkerhets skull!

Enligt dokumentet skall en informationskompetent person kunna:
  • Determine the extent of information needed
  • Access the needed information effectively and efficiently
  • Evaluate information and its sources critically
  • Incorporate selected information into one’s knowledge base
  • Use information effectively to accomplish a specific purpose
  • Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, and access and use information ethically and legally
Man kan få komplex för mindre...

Antingen var det andra passet helt ointressant eller också kunde jag inte ta in mer information för här saknar jag helt minnesanteckningar. Jag tror vi rundar av för den här gången.
No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”