03 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens. Torsdag - "Music Journals in JSTOR"

Torsdag eftermiddag hade flera så kallade sub committees slutna "business meetings". Exempel på sådana undergrupper är Investments Subcommittee, Information Sharing Subcommittee, Career Development and Services Subcommittee med flera.

Ett diskussionsforum som var öppet för alla handlade om musiktidskrifter i JSTOR (Journal Storage). JSTOR är en icke-kommersiell organisation med syfte att tillhandahålla ett elektroniskt arkiv av vetenskapliga tidskrifter samt att erbjuda åtkomst till skannade bilder av innehållet. Bibliotek kan abonnera på olika "tidskriftspaket", så kallade collections. The Music Collection innehåller 33 viktiga vetenskapliga tidskrifter inom musikområdet. Dessa titlar ingår också i ett paket som kallas Arts & Sciences III. Deltagarna intygade att JSTOR är en databas som studenterna verkligen känner till och har förtroende för. Arkivfunktionen gör att även äldre nummer används. Vid en förfrågan visade det sig att ingen av de närvarande bibliotekarierna hade vågat slänga sina tryckta tidskrifter, trots att de fanns med i JSTOR!

Sessionen handlade om en ny "music collection" och representanten för JSTOR var angelägen om att höra vad publiken hade för önskemål. Man hade tänkt fokusera på titlar inom utbildningsområdet. De två viktigaste inom detta område skulle vara Music Educators Journal och The Journal of Research in Music Education. Dessutom har man tänkt sig inkludera allmänna musikvetenskapliga tidskrifter samt tvärvetenskapliga tidskrifter med inrikting på språk och litteratur. Sammanlagt skulle det nya erbjudandet innehålla 20 tidskrifter.

Åhörarna diskuterade länge fram och tillbaka innan man kom fram till vad man önskade sig för innehåll, nämligen de verkliga "standardtidskrifterna" inom det klassiska musikområdet. Om jag förstod saken rätt rådde konsensus om vilka dessa titlar skulle vara!

Innan sessionen avslutades fick vi en kort presentation av den senaste utvecklingen av en annan mycket imponerande tidskriftsdatabas, nämligen RIPM. Men där får ni studera webbplatsen själva annars kommer jag aldrig igenom min rapport från Chicago!

På kvällen var det dags för ett stående inslag på MLA:s konferenser, nämligen Chapter Meetings. MLA har elva så kallade chapters, som ägnar sig åt frågor av mer regional karaktär. Jag hade ursprungligen tänkt vara med på the Atlantic Chapter Meeting, men jag skolkade och följde istället med ett gäng kollegor till en närbelägen restaurang där vi åt fantastiskt god italiensk mat. Jag åt överlag väldigt god mat under dagarna i Chicago.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”