02 August 2008

IAML - konferens i Neapel 20 - 25 juli. Tisdag

Förmiddag

Morgonen inleddes med en så kallad Plenary Session, det vill säga ett pass som riktar sig till samtliga medlemmar. Annars finns det som regel tre parallella sessioner att välja mellan under konferensveckan, vilket ibland skapar stressande val. Temat var ”Online Projects for Digital Access to Music in Italian Libraries”.


Inledningsvis fick vi en presentation av biblioteket vid Conservatorio di Musica San Pietro a Majella – ”one of the most important musical libraries in the world”, enligt föredragshållaren.
Biblioteket äger, som jag tidigare nämnt, mycket värdefulla samlingar autografer, manuskript och tidiga tryck, i synnerhet musik ur ”den Neapolitanska skolan” från 17- och 1800-talen. Under denna tid var Neapel en verklig musikmetropol. Eftersom allt går att läsa på bibliotekets webbplats – och jag har en känsla av att jag håller på att bli en smula långrandig – hänvisar jag (återigen) till nedanstående webbplats.

http://www.sanpietroamajella.it/en/Home.html


Därefter presenterades ”Two national projects online: “Trent Codices” and “RAPHAEL” websites:

Information om projektet ”Trent Codices” hittar man på följande adress: http://www.intra.trentinocultura.net/catalogo/hp_catalogo.asp


Information (på italienska) om “Raphael” finns att läsa här:
http://www.cantusfractus.org/

Projektet, vars namn uttydes: Rhythmic And Proportional Hidden or Actual ELements in Plainchant(!), grundades 2002 och syftar till att digitalt tillgängliggöra viktiga italienska manuskript med så kallad gregoriansk sång. Vid sidan av inscannade manuskript har man också gjort transkriptioner. Jag förmodar att det är dessa transkriptioner som förklarar projektets kryptiska benämning. Med hjälp av dem kan även en lekman våga sig på att uttyda notskriften med dess rytmiska figurer och förhållanden mellan tonhöjd och tonlängd. Musiken avkodifieras, så att säga. Föredragshållaren gav prov på detta med sin fantastiska stämma, som trollband publiken. Databasen medger sökningar såväl inom som mellan manuskripten. Man kan söka på incipit, det vill säga de inledande tonerna, med vars hjälp man kan identifiera varje verk. Ljudande exempel i MP3-format samt förklarande fotnoter finns också att tillgå.


Slutligen talade en bibliotekarie från ”Conservatorio di Musica ”B. Marcello” i Venedig, om ”The Correr Manuscript Collection in Venice and the online catalogue”.

Läs mer om projektet här:
http://www.nuovabibliotecamanoscritta.it/en/project.html#project


Kaffe

Under kafferasterna står man i kö för att få sig en härligt stark espresso tillredd av en barista eller kaffebartender, som man visst säger på svenska. Därefter ställer man sig vid bordet som dignar av bakverk och stoppar diskret i sig (särkilt dem med smultron!) tills man börjar skämmas. Då ger man sig ut i vimlet för att tala med vänner och kollegor eller knyta nya kontakter.


Fortfarande förmiddag


Konferensen hade en stark betoning på äldre musik i form av manuskript och tidiga tryck, vilket jag inte kommer i kontakt med i mitt arbete på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Därför var det riktigt uppfriskande att lyssna till några presentationer om något helt annat - ett föredrag om Jenny Linds kappsäck till exempel! Inger Enquist, från Statens musikbibliotek, talade om ett projekt som syftar till att skolbarn skall få provsmaka en dos arkivkunskap. Man har valt att ha Jenny Lind som utgångspunkt. Tillsammans med Musikmuseet i Stockholm har man ”packat” en kappsäck med olika typer av material med anknytning till vår svenska ”megastjärna” under 1800-talet: Brev, fotografier, kläder med mera. Detta skall stimulera barnen att arbeta kring olika temata i klassrummet. Till lärarens hjälp har man satt samman en textbok. Läraren kan välja att utveckla det hela och anlägga ett bredare perspektiv på hur livet gestaltade sig vid denna tid. En av aktiviteterna kring projektet är en promenad i Stockholm till platser med anknytning till Jenny Lind. Kappsäcken” (i bokstavlig bemärkelse) lånas ut från Statens musikbibliotek till skolor som hör av sig.


Efter att jag lyssnat färdigt till Ingers trevliga framförande smet jag från ”the Archives and Music Documentation Centres Branch” för att istället lyssna till några kollegor inom ”the Public Libraries Branch”. Denna så kallade ”Professional Branch” inom IAML brukar ofta ha intressanta föreläsningar, som utgör en frisk fläkt inom det annars tämligen ”akademiska” programmet.

När jag kom in hade Cristobál Sánchez Blesa börjat berätta om sin institution La Casa Encendida i Madrid – ”a cultural, social, environmental and educational centre” med en mycket ung publik.

http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCruce


Därefter talade Anne Le Lay från Médiathèque Musicale de Paris om ”French Public Libraries”. Hon inledde med att ge oss en historisk tillbakablick med år 1959 som utgångspunkt då Discothèque de France grundades med en samling som uppgick till 60.000 skivor. 1986 grundades Discothèque des Halles med ovanstående skivsamling som bas. Numera har man bytt namn till Médiathèque Musicale de Paris. Mediateket består av tre avdelningar: 1. The Sound Archive 2. The Documentation Centre och 3. The Lending Library. Sammanlagt arbetar 30 personer där. The Sound Archive sammarbetar med Bibliothèque nationale de France när det gäller bevarandefrågor.

I Paris finns ett nätverk som består av 58 oberoende folkbibliotek – det första grundades 1967. Det finns inget huvudbibliotek och inga filialer, vilket jag föreställer mig är ganska ovanligt. Däremot fanns det (om jag förstod saken rätt) en lånecentral.

Slutligen talade Anne Le Lay om BiblioSés@me – den franska motsvarigheten till ”Fråga biblioteket”.


Eftermiddag

Efter lunch valde jag att besöka the Bibliography Commissions session med rubriken ”The Bibliography of Music Bibliography and Reference: Beyond Duckles”.

Lindsay Weaver, från Brigham Young University i Provo, talade om “An online guide to music reference sources”. Jag kunde inte låta bli att undra om det fanns ett samband mellan universitetets namn och det faktum att föredragshållaren endast var 19 år! Standardverket inom ämnet har, sedan 1964, varit ”Music references and research materials : an annotated bibliography” av Vincent Duckles. Den senaste – och sista – utgåvan utkom 1997 så var och en förstår att kompletteringar är av nöden. Databasen, som är under uppbyggnad vid universitetet, skall tjäna som en guide såväl för studenter som lärare.


Därefter talade Ole Bisbjerg, Statsbiblioteket i Århus, om ”A Wiki model for information about music reference sources”. Han var mycket entusiastisk över vilka möjligheter så kallade wikis har, såväl för mindre, slutna arbetsgrupper som helt öppna sammanhang. Det är lätt att skapa en wiki, exempelvis genom att besöka http://verbal-semantics.wikidot.com/. Föredragshållaren propagerade för att IAML skulle använda sig av denna teknik för att kommunicera mellan de årliga konferenserna. Det skulle, till exempel, kunna underlätta för de olika arbetsgrupperna att hålla kontakt.


Efter detta borde jag ha framhärdat och besökt en av de sista sessionenerna för dagen, men två svenska delegater övertalade mig att istället följa med på en shoppingtur. Det skulle jag aldrig ha gjort – det visade sig vara den jobbigaste programpunkten hittills!! Trots vårt utmattade tillstånd infann vi oss senare i Chiesa di Santa Maria Maggiore detta della Pietrasanta för att lyssna till kvällens konsert med Ensemble Vocale di Napoli. Repertoaren bestod enbart av kompositioner av nutida italienska tonsättare, varav två verk var specialkomponerade för IAMLs konferens!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”