02 August 2008

IAML - konferens i Neapel 20 - 25 juli. Onsdag

Förmiddag

Tröttheten börjar ge sig till känna. All information man försöker ta in, alla människor man träffar, allt vin man dricker(!)… Dessutom vätter mitt hotellrum mot Piazza Jesù Nuovo i de äldre stadsdelarna, vilket lät väldigt pittoreskt när jag gjorde min bokning. Men det är ett herrans liv på nätterna! När jag äntligen lyckats somna vaknar jag igen med ett ryck vid tretiden av att det plötsligt blivit tyst.


Första sessionen jag valde på morgonen hade rubriken ”Aspects of Digital Libraries in Music: Training, Services, Archiving”.

Förste förleäsare var Philip Ponella, Indiana University, Bloomington, som talade om ”The Variations3 project at Indiana University and the specialization in training of digital libraries”. Detta var ett föredrag jag sett fram mot och därför blev jag smått desperat när Ponella startade sitt anförande i rasande fart. Till min egen stora förvåning utropade jag ”too fast!” rätt ut i rummet. Föreläsaren ursäktade sig genom att förklara att han ursprungligen kom från östkusten i U.S.A. där alla talar mycket fort. Detta avbrott gjorde att han därefter tydligen ansåg sig vara tvungen att tala ännu fortare för att ta igen tiden! Suck.

Indiana University startade projektet ”Variations” i början av 90-talet (i samarbete med IBM) och ”The Cook Music Library” – ett av de största musikbiblioteken i U.S.A. - är ”the world's first ever digital music library”. Redan vid mitten var 90-talet kunde man erbjuda studenter och anställda musik i digital form för undervisningsbruk via ett intranät. Idag är systemet än mer utvecklat och erbjuder tillgång till synkroniserade inspelningar och partitur. Det är möjligt att göra egna anteckningar och analyser, som sedan sparas. Man kan hoppa till bestämda takter eller musikaliska avsnitt, enligt önskemål. En annan finess är ”the Variations Audio Timeliner” – ett verktyg för att i detalj analysera och kommentera musik i form av diagram. Systemet möjliggör också för institutioner att digitalisera sitt eget material för att sedan tillgängliggöra det online.

http://www.libraries.iub.edu/index.php?pageId=90


Andra föredragshållaren var Jürgen Diet, Bayerische Staatsbibliothek,München, som talade om The Probado Music Respository at the Bavarian State Library, Munich.” Projektet startade 2006 och syftar till att underlätta för bibliotek att hantera komplexa dokument vid sedan av text – inledningsvis musik, 3D grafik och e-learning. Även här erbjuds synkroniserat ljud till notbild med den aktuella takten framhävd. En annan funktion är en så kallad ”audio switcher”, som på ett finurligt sätt gör att man kan jämföra olika tolkningar av samma verk – både genom att lyssna och studera ett diagram. En avancerad sökmöjlighet är att användaren kan skriva in ett notexempel, ja till och med sjunga eller vissla in i en mikrofon!

http://www.probado.de

Sista föredraget denna session hölls av Pio Pellizzari från Fonoteca, Svizzera, Lugano med rubriken ”Listen to our archives from outside. A new service of the Swiss National Sound Archives”. Han inledde med att beskriva de speciella förhållanden som råder i Schweiz: 26 delstater, 4 officiella språk och 4 ”cultural regions”! Detta faktum gjorde att det inte var lätt att implementera en lyssnarservice till landets alla medborgare. Nu har man emellertid lyckats överkomma svårigheterna. Man kan dock endast lyssna till 30 sekunders musik. Däremot erbjuder man ”digitization on demand”.


Efter förmiddagsespresson

Eftersom jag är sekreterare i ”Libraries in Music Teaching Institutions” var valet av nästa session givet. Jag besökte ”Researches on Historic Collections of Conservatory Libraries”.

Först presenterade Marta Mancini, från Conservatorio di musica i Pesaro, “the library at the Conservatory of Music “G. Rossini” in Pesaro. Konservatoriet grundades 1858 och biblioteket byggdes upp med hjälp av donationer skänkta av betydande musiker. Biblioteket äger en betydande samling manuskript och förstautgåvor av Mozart, Bach, Beethoven med flera. Det finns också en viktig samling fotografier och brev, till exempel av Verdi och Puccini samt värdefulla gåvor från utlandet. Rossini, som föddes 1792 i Pesaro, är väl representerad i biblioteket.

http://www.conservatoriorossini.it/default0.aspx


Därefter talade
Enza Ciullo, Italy Benevento, om The ”Giuseppe Donizetti Collection” in the library of the Conservatory of Music S. Pietro a Majella, Naples. Giuseppe Donizetti var bror till den store operakompositören Gaetano Donizetti. Efter en lång och komplicerad historia finns nu the ”Giuseppe Donizetti Collection” i sin helhet i San Pietro a Majella’s Conservatory of Music i Neapel. Samlingen består av manuskript, tryckta noter, fotografier, kontrakt och brev – alla med anknytning till familjen Donizetti.


Slutligen talade Alfredo Vitolo, Museo Internazionale e Biblioteca della musica, Bologna, om ”Online tools for research: the Padre Martini collections in Bologna”. År 2002 skapade Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna en Internetversion av den annoterade katalog i fem volymer, som sammanställdes av bibliotekarien Gaetano Gaspari under andra hälften av 1800-talet. Katalogen har stort värde för musikforskarna. Projektet kallas ”Gaspari Online”. Ett nytt projekt startades år 2005 för att integrera Gaspari online med samlingar ur andra arkiv. De viktigaste dokumenten är Padre Martinis korrespondens och fotografier.

http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/scripts/gaspari/src_aut.asp


Onsdagsutflykten

Ett trevligt, och högst välbehövligt inslag, under IAML-konferenserna är utflykten onsdag eftermiddag. Det stora flertalet valde att besöka Pompeji – inte långt från Neapel. Vädret var, traditionsenligt, sämre än tidigare under veckan, vilket vi var mycket tacksamma för. Istället för att vandra runt bland ruinerna i gassande sol kunde vi njuta av moln och sval bris. Nu tror ni kanske att jag tänker skriva en liten uppsats om Pompeji, men det tänker jag inte göra!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”