30 July 2008

IAML - konferens i Neapel 20 - 25 juli. Måndag

Förmiddag

IAMLs nye ordförande, Martie Severt och Agostina Zecca Laterza, ordförande för den italienska delen av IAML hälsade oss välkomna.

Keynote Speaker var Luciano Scala (Regional Director for Cultural and Landscape Heritage of Campania). Temat för anförandet var “Music in the Italian Digital Library”.

Presentationen finns på IAMLs webplats:
http://www.iaml.info/files/naples2008_music_in_the_italian_digital_library.pdf


”The Italian Digital Library Portal and Cultural-Tourist Network” är ett oerhört imponerande projekt (www.internetculturale.it,) som syftar till att erbjuda en ingång till digitala och “traditionella” dokument tillhörande bibliotek, arkiv samt kulturinstitutioner av olika slag i Italien. Vid sidan av manuskript av betydande tonsättare som Bellini, Cimarosa, Rossini, Verdi med flera finns också kompositioner av mindre kända namn digitaliserade, där själva samlingen varit av intresse. Dessutom mängder av anonyma verk ur samlingar med liturgisk musik.

Portalen har också ett didaktiskt syfte och utnyttjar tekniken för att skapa spännande virtuella resor med tonsättare, geografiska platser och andra temata som utgångspunkt. Man erbjuder också utställningar av olika slag. Ett annat originellt grepp är ett virtuellt notställ med simulerade bladvändningar!

Samlingarna som finns vid musikkonservatorierna i Italien är en viktig del av biblioteksportalen även om konservatorierna endast utgör 5% av de deltagande institutionerna. Inte minst värdefulla är samlingarna vid Conservatorio di Musica San Pietro a Majella i Neapel.

Tack vare en överenskommelse med förlaget Ricordi har man kunnat inkludera ”Archivo Storico Ricordi” – det viktigaste privata arkivet i Italien - med material kring Verdi och Puccini såsom fotografier, brev, teckningar, notomslag, teaterskisser med mera. Dessa dokument är ovärderliga när det gäller att belägga tillkomst och framföranden av dessa kompositörers verk.

Förutom skriftliga dokument av olika slag finns också en hel del klingande musik – alltifrån upptagningar på vaxrullar och metalltråd till cd-skivor och videor.

En möjlig utveckling av projektet är att inkludera italiensk musik i bibliotek och arkiv utomlands, vilket föreslogs vid den avslutande frågestunden. Där finns naturligtvis mängder att hämta, men hittills finns inga planer på detta.

~ ~ ~

Efter ovanstående ”Keynote address” följde en så kallad Information Session då deltagarna erbjöds att helt kort presentera nyheter av intresse för samtliga. Här kommer lite information i punktform:

  • Jon Gabriel Olsen, ordförande i IFLAs ”Audiovisual and multimedia sessions” , inbjöd till samarbete

  • Information om det nygrundade ”Da Ponte Institut” i Wien med fokus på opera från 16- och 1700-talen.

http://www.daponte.at/

  • Information om ”the Contrapunctus Project” med syfte att underlätta för blinda musiker att finna musik i Brailleskrift, som finns i bibliotek och så kallade transcription centres runt om i världen. En del av projektet går ut på att skapa ett nytt format för utväxling av data, nämligen ”Braille Music ML”.

http://www.punctus.org/

  • Barbara Dobbs Mackenzie, huvudredaktör för RILM (International Repertory of Music Literature) informerade om att webbplatsen fått en helt ny skepnad. En nyhet hon gjorde reklam för är möjligheten att få en ”live tutorial” direkt från den centrala redaktionen i New York. Försök sig på det den som vågar! Inom parentes sagt är det Anders Lönn och Veslemöy Heintz, vid Statens musikbibliotek i Stockholm, som ansvarar för den svenska rapporteringen till RILM.

http://www.rilm.org/

  • Michael Fingerhut, från IRCAM i Paris, gjorde oss uppmärksamma på att musikdelen är underrepresenterad i EU-projektet Europeana – ”Europe’s Digital Library, Museum and Archive”.

http://www.europeana.eu/


Eftermiddag

”Sound Preservation. Projects and Products for Digital Audio Archives”

Virginia Danielson, Harvard University, presenterade ”Sound Directions : a Program in Digital Audio Preservation for Libraries”. Vad jag fäste mig vid var hennes ambition att engagera hela bibliotekspersonalen i arbetet med digitalisering, eller som hon uttryckte det: ”Bring all the library staff into the digital world”.

http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/

Därefter beskrev Jerry McBride, Stanford University, digitaliseringen av ”The Monterey Jazz Festival Collection” med ljudinspelningar, fotografier och videoupptagningar. Festivalen, som startade redan 1958, är en av de viktigaste jazzfestivalerna i världen. Webbplatsen är under uppbyggnad och blir förhoppningsvis tillgänglig i slutet av oktober.

http://library.stanford.edu/depts/ars/collections/jazz.html

~~~

”Towards a Semantic Web”

Michael Fingerhut, IRCAM, Paris, inledde sessionen med att tala om en portal för ny musik i Frankrike: ”Musique Contemporaine”. Man har satt en (flexibel) gräns vid år 1945. En fantastiskt ambitiös insats är att man har indexerat alla artiklar om nutida tonsättare i Groves! Om jag uppfattade saken rätt innehåller databasen 100.000 dokument, varav Google indexerar cirka 60%. Ungefär 20% av innehållet utgörs av material som finns tillgängligt online. Bibliothèque nationale de France är en ny samarbetspartner.

http://www.musiquecontemporaine.fr/pages/accueil

Därefter fortsatte Steve Pepper (founder and current Chairman, Ontopedia, Norway) med att tala om “Topic Maps: Knowledge Organization for the 21st Century”. Uppriktigt sagt förstod jag inte mycket av föredraget, men förkovra er gärna genom att anlita nedanstående länkar. Ontopedia är tydligen lika med ”The Identity of Everything”, vilket låter som hämtat ur ”Liftarens guide till Galaxen”, eller hur? Man vill komma ifrån de begränsningar som ett vanligt index är behäftat med genom att i stället utgå från ämnen med hjälp av så kallade topic maps. Detta skulle, enligt Steve Pepper, ligga närmare användarens sätt att tänka och associera.

http://tinyurl.com/5zm5tb
http://www.ontopedia.net/

Slutligen talade Antony Pitts, Royal Academy of Music i London, om ”The RAMline – rewriting musical history”. Så här beskriver Antony Pitts The RAMline index – jag kunde inte sagt det bättre själv!

”The RAMline is a unique multi-dimensional index of music and musicians linked to local digitized archives and other online resources, such as manuscript sources and published editions, live performances and recordings, musical criticism and comment. This index can be used to display a timeline of musical history and the life-cycle of any piece of music, from antiquity to the present, as well as to chart musical profiles of individuals and organizations. It is multi-dimensional in that the index can be explored from the perspectives of people, works, places, events, and dates; it is unique in that the connections between musicians and musical works are categorized in a rigorous yet flexible ontology which makes sense of the processes and products involved.”

http://cd.tp/RAMline.html


Sent på eftermiddagen…

Som om detta inte varit nog den första dagen avslutades programmet med National Reports från så gott som alla närvarande länder. Detta skall jag dock bespara er – och mig! – eftersom ni kan läsa dem i nästa nummer av Fontes.


Avslutningsvis fick vi en guidad visning av biblioteket vid Conservatorio di Musica San Pietro a Majella. Konservatoriet har en lång och anrik historia. Biblioteket, som snarast kändes som ett museum, äger mängder med värdefullt material och vi gick vördnadsfullt genom rummen fyllda av porträtt, manuskript, operalibretton, instrument och kuriosa – till exempel en stol som självaste Richard Wagner suttit i. Den förste bibliotekarien, vid namn Florimo, hade en enastående förmåga att på olika sätt förvärva, inte bara noter, utan även föremål av intresse för att skapa ”ett tempel av musik”. När alla andra lämnat biblioteket tiggde jag och Margareta Odenman oss till att få kika in i studenternas ”vardagsbibliotek” en trappa upp. Det var desto mera spartanskt!

http://www.sanpietroamajella.it/en/Home.html

På kvällen

Vi hade blivit tipsade om en pizzeria med den godaste pizzan i stada. Dit gick vi. Pizzorna var verkligen mycket goda och gigantiska i formatet. Kyparen påstod att man hade slut på rödvin, men det gick vi inte på!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”