16 July 2008

Ny webbplats för musik- och dansbibliografier

Lindsay Weaver och David Day vid Brigham Young University i Utah, USA har skapat en webbplats för musik- och dansbibliografier. Kärnan utgörs av böcker i universitetets samlingar, men även andra källor hämtade ur OCLC Worldcat finns med. Databasen omfattar ungefär 6000 titlar, varav 1600 är indexerade utifrån innehåll och användbarhet. 260 internetresurser ingår också. Lindsay Weaver kommer att presentera webbplatsen vid IAMLs konferens i Neapel nästa vecka, men vi som inte åker dit kan utforska webbplatsen på egen hand under tiden...

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”