18 June 2008

Folkmusikkommissionen 100 år!

Inbjudan till jubileumssymposium på Nordiska museet 25–26 augusti 2008

I år är det 100 år sedan Folkmusikkommissionen bildades. Kommissionen har spelat en stor roll för bilden av och utövandet av svensk folkmusik under
1900-talet och resultatet av verksamheten är fortfarande aktuellt.
Folkmusikkommissionens stora samling av mestadels svensk folklig musik är
idag tillgänglig digitalt (www.smus.se/earkiv/fmk). Sedan tidigare finns
delar av samlingarna utgivna i 24 band Svenska låtar samt Folkliga svenska
koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland.

Detta jubileum ska uppmärksammas! Svenskt visarkiv och Nordiska museet
bjuder in till ett jubileumssymposium 25–26 augusti 2008, exakt 100 år
efter att Folkmusikkommissionen bildades i samband med ”Första mötet för
svensk folkkunskap” på Nordiska museet.
Under två dagar kommer Folkmusikkommissionens historia och betydelse att
belysas av såväl inhemska som internationella forskare och
spelmän/sångare, däribland Jan Ling, Märta Ramsten, Magnus Gustafsson,
Susanne Rosenberg och Vesa Kurkela. Ett fullständigt program kommer att
presenteras på www.visarkiv.se/konferensinfo.

Symposiet börjar måndagen 25 augusti kl. 13 och fortsätter under hela
tisdagen 26 augusti. På kvällen den 25 blir det jubileumsmiddag på
Nordiska museet.

Deltagande i symposiet som åhörare är kostnadsfritt, men anmälan är
nödvändig. Priset för jubileumsmiddagen (3 rätter) är c:a 500 kr. Anmälan
senast den 11 augusti till Svenskt visarkiv, telefon 08-5195 5408, e-post
nils.andersson@visarkiv.se. Ange om anmälan gäller deltagande i symposium
och jubileumsmiddag eller enbart symposium.


Välkommen!


Dan Lundberg
chef för Svenskt visarkiv

Christina Mattsson
styresman för Nordiska museet

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”