22 July 2008

Halsningar fran Neapel

Kara kollegor!

Har kommer en halsning fran IAML-konferensen i
Neapel! Tyvarr ar jag radd att rapporterna kommer lite sporadiskt under veckan for vi har bara tre datorer till vart forfogande och koerna ar langa. Just nu star flera kollegor och stirrar uppfordrande pa mig, vilket gor mig en smula nervos. Darfor nojer jag mig for tillfallet med att skicka halsningar fran mig och de svenska kollegorna. Flera (men inte alla...) programpunkter har varit mycket intressanta och vi njuter av alla paminnelser om att detta varit en stad av fantastisk kulturell betydelse - inte minst i musikaliskt hanseende.

Ciao!
Pia Shekhter

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”