18 May 2008

Euskefeurat

På torsdagen i Luleå följde ytterligare två föredrag. Det ena hade rubriken Lärande och vårt sociala minne - från grottmålningar till digitala redsakp och hölls av Roger Säljö som är professor i pedagogik och föreståndare för LinCS i Göterborg. Det andra hölls av Agneta Edwards som är litteraturpedagog, kritiker och ledamot av juryn för ALMA-priset och Kulturrådets klassikergrupp. Hennes föredrag var mycket roligt och handlade om Bibliotekarien versus Vampyren eller från arg tant till våt dröm. Däremellan var jag inne i elva bokbussar och tittade. Mycket roligt. Bokbussar är så fina! Här ser du Luleås bokbuss:På kvällen åkte vi buss till Luleå universitetsbibliotek. Där hälsades vi välkomna av överbibliotekarie Terje Höiseth med bubbel och tilltugg. Sen följde en enastående god buffé i STUK som kårhuset kallas. Vi fick höra bandet Euskefeurat med bland andra Ronny Eriksson .

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”