18 May 2008

Sista dagen i Luleå


På fredagen var det flera parallella seminarier och det svårt att välja. Jag gick på Terje Höiseths föreläsning Från bokmagasin till diversehandel. Han har chef för Luleå universitetsbibliotek.
Han talade om bibliotekets fyra huvudområden:
  • informationsförsörjning
  • stöd för studenterna i lärandeprocessen
  • högskolepedagogisk verksamhet
  • publiceringsverksamhet
Numera arbetar universitetsbiblioteket mycket mer i samarbete med huvudmannen universitetet. Förut var biblioteket mer en isolerad ö. Biblioteket är beroende av att universitetet får studenter och att dessa studenter klarar sina studier. Om de inte klarar studierna förlorar universitet pengar och i en förlängning även biblioteket. Terje drömmer om ett studentgalleri med allt som studenterna behöver: studenthälsa, studeivägledning, information. Biblioteket har fått minskat samlingsfokus, minskat lokalbehov med tanke på att de flesta tidskrifter och alla rapporter numera publiceras elektroniskt. Biblioteket har blivit ett självbetjäningsbibliotek. Studenterna söker, hittar, lånar, reserverar och lämnar tillbaka själva. Katalogisering tillhör inte längre bibliotekens kärnverksamhet. Böckerna kan köpas färdigkatalogiserade och märkta från exempelvis Dawson. Teknikutveckling och affärsmodeller kommer att avgöra framtidens bibliotek. Ännu saknas bra affärsmodeller för e-boken. Treje tror att det är en generationsfråga att läsa e-böcker på skärmen. Natives, dvs de som är födda efter 1985 har inga problem med att läsa böcker på skärmen. Föreläsningen slutade med konstaterandet att universitetens kärnverksamhet är utbildning och forskning. Vad är bibliotekens kärnverksamhet? Är vi längre ett bibliotek? Ska vi bli något annat? Trejes allservice?

Nästa programpunkt innehöll tre föreläsaningar om Verksamhets- och organisationsutveckling - för kunder, arbetsgivare eller personal? Det var Christine Lindmark, 1:e handläggare, Kungl. biblioteket som inledde väldigt trevligt med en serie bilder. Sen berättade Elisabet Andersson, överbibliotekarie Örebro universitet, om universitets stora program för effektivare administration med sysfte att frigöra resurser för forskning. Administrationen minskade med 25%, man sparade 40 miljoner och 100 personer försvann från administrationen. Elisabet gick igenom det processinriktade arbetssättet i termer av processägare, processråd, processutvecklingsteam och flödesscheman.

Britt-Inger Rönnqvist är bibliotekschef i Luleå. De har haft hjälp av Sunnanå utveckling för sitt processarbete. Kartläggningsarbete tog ett år och de jobbade mycket med mötesteknik. Besökaren har hela tiden varit i centrum. Framgångsfaktorerna har varit:
  • prioritera banr och ungdom
  • biblioteksmanifest
  • marknadsföring
  • kundundersökningar
De gjorde telefonintervjuer med icke-besökare, använde fokusgrupper. Utbudet är viktigt för att locka besökare. Britt-Inger slutade med några ord från Lille prinsen av Antoine de Saint Exupéry: Det är bara med hjärtat du kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen.

Rebekka Rundberg konsulent och Bengt Källgren, verksamhetschef vid Regionbibliotek Västra Götaland berättade om VEGA som är en arbetsform. VEGA står för verksamhetsutveckling genom eget arbete. Rebekka kommer till de kommuner i regionen som vill förändra något och hon hjälper dem hitta arbetsformer.

Sen följde produktdemonstrationer och jag besökte Jakob Harnesk från Teknikhuset. Han beskrev C S Library. Det handlar naturligtvis om bibliotek 2.0 alltså den interaktiva bibliotekswebben. och det är så spännande. En webbapplikation läggs ovanpå sitt eget bibliotekssystem. Det behövs ingen OPAC. Låntagare behöver inte längre navigera mellan webbplats och katalog. Jakob visade Minabibliotek.se.

Näst sista föredraget var om tre exempel på hur staten hanterar biblioteksfrågor. Gunnel Arvidson Nilsson, katalog- och inköpschef vid Danderyds bibliotek berättade om en rapport om Läsfrämjande och reformerat inköpsstöd. Anna Kåring Wagman, utredare Svensk biblioteksförening presenterade rapporten Sverige - så in i Norden efter, en jämförelse av nationell bibliotekspolitik i de nordiska länderna. Jakob Harnesk berättade om rapporten Den vetenskapliga informationsförsörjningen i statliga myndigheter. Han föreslog en miniminivå för resurser som myndighetsbibliotek borde ha:
Dessa tre rapporter finns att läsa på Svensk biblioteksförenings sida. Sök på rapporter.

Absolut sista föredraget för dessa fullspäckade dagar hölls av Horace Engdal, Svenska Akademiens ständige sekreterare. Han presenterade Litteraturbanken - klassikerna nya hem.

Tack till Svenska musikbiblioteksföreningen för att jag fick vara med i Luleå!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”