17 May 2008

Luleå stadsbibliotekUnder biblioteksdagarna fick vi visning av Luleå stadsbibliotek. Det ligger i Kulturens hus som invigdes i januari 2007. Där finns mycket fin konst. Biblioteket är öppet 52 timmar per vecka. Där finns 28 datorer för besökarna. Det finns 500 tidskrifter och de lånas flitigt ut, 14 dagars lånetid. Efter en stor omorganisation är personalen indelad i fyra ämnesgrupper. Grupp fyra har hand om hela SAB-avdelningarna I, X, Y, Q och R för både barn, ungdom och vuxna. Gruppen följer materialet från ax till limpa. De gör urval, iordningställer böckerna när de kommer, ställer upp på hyllan och bevakar hela tiden dessa ämnen. Efter cirka tre år byter personalen till nya ämnen. Grupperna har möten en gång per vecka. På större möten visar de upp det nya material som har kommit för övrig personal. Tvärgrupper sköter katalogisering och själva inköpet. Barnböckerna är uppdelade efter ämnen med särskild symbolmärkning på ryggen. Böcker om musik samt noter och cd står bredvid varandra.No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”