11 April 2008

Canterbury Tales

Kara kollegor!

Forst och framst vill jag be om ursakt for att min text ser egendomlig ut. Saken ar namligen den att jag anvander ett tangentbord som saknar de, for oss sa viktiga, tre sista bokstaverna i det svenska alfabetet. Jag befinner mig for narvarande i Canterbury pa en "Annual Study Weekend" anordnad av IAML (UK & Irl) . Tack vare pengar fran EU:s sa kallade Erasmusprogram har jag tillbringat denna vecka pa Royal College of Music i London hos Pamela Thompson, som manga av er traffade i Uppsala 10 mars. Min tanke med att deltaga denna helg var att hemligen spionera och stjala ideer till var egen studiehelg som skall aga rum nasta sommar, enligt planerna.

Nu har jag registrerat mig och darmed fatt den sedvanliga konferenskassen. Jag har ocksa hunnit bekanta mig lite med utstallningen - noter, musikbocker och sockor med sma noter pa. Liz Hart, ordforande for IAML (UK & Irl) inledde konferensen med att halsa oss valkomna. Darefter holl Ian Snowley, Head of Higher Education vid British Library, ett inspirerande foredrag som mynnade ut i en slogan: Be a librarian - make a difference! Han menade att vi skall framhalla att var profession har direkt betydelse inte bara i utbildnings- och forskningssammanhang, men aven inom business och for allmanheten i stort. Manga av deltagarna kande sig starkta av att han framhavde betydelsen av bibliotekariens amneskunskaper. I tider av ekonomisk atstramning finns en tendens att inte tillata specialisering, vilket vi kan komma att angra i framtiden.

I morgon borjar det egentliga konferensprogrammet. I will keep in touch!

Pia Shekhter

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”