26 March 2008

iLyssnarfåtöljer

Lyssnarfåtöljer finns inte bara i Kinna (se Musikbiblioteksnytt nr 1 2008), utan även på biblioteket DOK i Delft, Nederländerna. Läs mera om detta fantastiska bibliotek på theshiftedlibrarian.com. Det finns fler bilder på hennes flickr-konto. Detta är ett privat finansierat bibliotek, där man måste gå in med en liten avgift för att bli medlem. Å andra sidan kan de ha TV-spel framme olåsta utan att de stjäls. Det kan man fundera kring.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”