31 January 2008

I formatvärldens djungel

Välkommen till Svenska musikbiblioteksföreningens kursdag "Formatvärldens djungel och informationssökningens labyrinter" i Uppsala tisdag 11 mars, 2008.På förmiddagen får vi en orientering i formatvärldens djungel. Vår ciceron heter Peter Sjödin och är recensent för tidskriften M3 digital world. Eftermiddagen ägnas åt informationssökning på Internet med exempel relaterade till musikvärlden. Föreläsaren Lars Våge, bibliotekarie vid Mittuniversitetet i Sundsvall, kommer också in på fenomen som bloggar, YouTube, MySpace, RSS med mera.

Dagen avslutas med en visning av Uppsala nya konserthus. Anmälningsblankett med program finns nu på SMBFs webbplats.

Vänliga hälsningar!
Pia Shekhter

PS: Välkommen också till årsmötet och symposiet för Anders Lönn dagen före (måndag 10 mars) i Uppsala universitetsbibliotek. Anmälningsblankett med program finns på SMBFs webbplats - se ovan!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”