18 January 2008

Automatisk notskrift

Computer Sweden skriver idag om ett notskriftsprogram som bygger på realtidstolkning av sjungen eller spelad musik. Programmet utvecklas av spelmannen och professorn på KMH Sven Ahlbäck och ingenjören och basisten Sven Emtell.

Liknande musikigenkänningssystem för databassökning finns redan i bruk, bl.a. nyzeeländska Meldex, och tolkning av MIDI-information i realtid har ju de flesta notskriftsprogram kunnat sedan 1980-talet, så själva idén är inte ny, men det skall bli intressant att se vad det blir av det hela.

Jag undrar om Ahlbäcks och Emtells program också är tänkt att fungera för flerstämmig musik - det är kanske det största problemet inom musikigenkänning.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”