01 February 2008

SMBFs årsmöte 2008 med kursdag

Välkommen till Svenska musikbiblioteksföreningens årsmötesdag måndag 10 mars i Uppsala, som tillägnas vår nestor Anders Lönn med anledning av hans 65-årsdag! Tag tillfället i akt att lära dig mer om vår moderförening IAML och bekanta dig med Uppsala universitetsbibliotek med dess förnämliga Dübensamling. Dessutom har du chansen att lära dig mer om våra katalogreglers utveckling, Kraus italienska konsertkantater, idoldyrkan i Stockholm på 1850-talet samt de vida skogarnas musik! Dagen avslutas med en skål för Anders samt middag på Katalins vinbar!

Anmälningsblankett med program finns nu på SMBFs webbplats: www.smbf.nu

Vänliga hälsningar!
Pia Shekhter
PS: Välkommen också till SMBFs kurs i Uppsala dagen därpå (tisdag 11 mars). Kursen handlar om nya filformat och Webb2.0 ur ett musikperspektiv - bloggar, YouTube, MySpace, RSS med mera. Anmälningsblankett med program finns nu på SMBFs webbplats - se ovan!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”