10 February 2013

Stora nedskärningar på Musik- och teaterbiblioteket.

Vi har läst och hört om de stora sparbeting som Musik- och teaterbiblioteket har drabbats av. Stina Westerberg som är generaldirektör för Musikverket har fått ett sparbeting på 3,5 miljoner och dessa läggs på biblioteket.
Vad händer med vårt kulturarv? Musik är inte bara YouTube och Spotify, inget ont om dessa men vi behöver även musikbiblioteket. Även om det i dag finns en uppsjö av mer eller mindre bra noter på nätet så är det inget alternativ till Musik- och teaterbiblioteket. Förutom forskare som har stor hjälp i sin forskning så har vi alla orkestrar, kulturskolor, amatörmusiker osv. Musik- och teaterbiblioteket är den stöttepelare som har hållt kolla på vad som kommer ut, har det mesta i klassisk musik och om dom inte har det så har dom varit väldigt hjälpsamma med att ta reda på vart det kan tänkas finnas.
Vårt skrå lider mer och mer av generalisttänket istället för att vi använder oss av de kompetenser som finns.
I det här fallet (och ofta annars också!) är sociala medier bra, nyheten sprids snabbt och det bildas snabbt protestlistor. Skriv på!No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”