10 February 2013

Jojkinspelningar

Trots stora omvälvningar på Statens musikverk de senaste dagarna så bedrivs fortfarande viss verksamhet. I fredags släppte Svenskt visarkiv en webbpresentation och webbkatalog över de äldsta samiska inspelningarna i svenska samlingar: Karl Tiréns jojkinspelningar från 1913-1915.


Den 8 februari 1913 slog folkmusikinsamlaren Karl Tirén för första gången på sin fonograf för att spela in jojk. Det blev starten för en av de största inspelningsprojekten av jojk i Sverige. Hundra år senare kan du nu lyssna på inspelningarna via webben.

Efter de första jojkinspelningarna på vintermarknaderna i Arvidsjaur och Arjeplog 1913 fortsatte Karl Tirén sitt insamlingsarbete. I dag finns nära 300 vaxrullar bevarade med sammanlagt ett 100-tal jojkande kvinnor och män i åldersspannet nio till 77 år.

Nu tillgängliggörs de unika inspelningarna successivt på Statens musikverks webb med start den 8 februari, på dagen hundra år sedan den första inspelningen. Bakom projektet står Svenskt visarkiv på Musikverket i samarbete med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå och Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

– Jojkningen är en vital och viktig uttrycksform även i vår samtid. Genom tillgång till äldre arkivmaterial kan nutida utövare hämta inspiration från föregångare. De starka musikaliska uttrycken kan fängsla såväl forskare som musik- och kulturintresserade, säger Mathias Boström, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv där majoriteten av inspelningarna finns i dag.

Besök webbpresentationen och ta del av ett fösta smakprov på fonografinspelningarna.
http://statensmusikverk.se/svensktvisarkiv/i-samlingarna/inspelningar/karl-tiren/

För den som vill läsa mer och lyssna mer rekommenderas Gunnar Ternhags "Jojksamlaren Karl Tirén" (2 uppl. 2010) och cd:n "Samiska röster" (2003).


Kontaktpersoner:
Forskningsarkivarie Mathias Boström, Svenskt visarkiv, mathias.bostrom@visarkiv.se , 08-519 554 14
Forskningsarkivarie Staffan Lundmark, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, staffan.lundmark@sofi.se, 090-13 65 63

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”