23 June 2011

Växjö i höst

När sommaren är som ljuvast lockar vi i Svenska musikbiblioteksföreningen med ännu ljuvare toner i höst.

Fredag 30 september inbjuder SMBF till en dag i Växjö. På programmet står:

Ballader då och nu och framöver

Om projekten Intermedialitet och den medeltida balladen samt Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader vid Linnéuniversitetet

Karin Eriksson, lektor i musikvetenskap på Linnéuniversitetet

Önska i P2 - så arbetar vi

Pernilla Eskilsdotter, programledare för Önska i P2

Smålands musikarkiv

Magnus Gustafsson/Leif Carlsson, Smålands musikarkiv

En musikskatt ur Växjö stadsbiblioteks arkiv

Lillo Eriksson, bibliotekarie Växjö stadsbibliotek och ansvarig för samlingarna

Varmt välkomna!

Hoppas ni alla får en trevlig sommar!


No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”