09 June 2011

Insynsråd till Statens musikverk

Pressmeddelande
9 juni 2011
Kulturdepartementet

Regeringen utser ledamöter i Insynsråd vid Statens musikverk

Regeringen har i dag förordnat ledamöter till Insynsrådet vid Statens musikverk. Ledamöterna som förordnas till och med 2013 är:

- Sture Carlsson, förbundsdirektör, Svensk Scenkonst
- Magnus Gustafsson, vice VD för Musik i Syd och chef för Smålands musikarkiv
- Maria Jansén, chef för Östergötlands länsmuseum
- Helena Wessman, VD och konstnärlig chef för Göteborgs symfoniker

Stina Westerberg är generaldirektör och chef för Statens musikverk och är i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515) ordförande i Insynsrådet.

Den 31 mars förordnades ledamöter i Konstnärligt råd vid Statens musikverk.

Statens musikverk inledde sin verksamhet den 1 maj 2011 och har som uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Statens musikverk ska vidare främja teaterns, dansens och musikens kulturarv.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”