29 May 2011

Om Statens musikverks generaldirektör

Svenskt visarkiv fyller 60 år och arrangerade ett jubileumssymposium under två dagar 27-28 maj 2011 på Musik- och teatermuseet i Stockholm. På fredagen ägnades dagen åt arkivets grundare Ulf Peder Olrog och på lördagen stod musikarkivens betydelse i fokus. Statens musikverks nytillträdda generaldirektör Stina Westerberg höll ett föredrag på lördagen med titeln "Vem ska spela all musik? Frågor om urval och tillgängliggörande". Hon berättade om hur Vadstenaakademien plockat fram bortglömda operor och gjort dem tillgängliga för en svensk publik. Hon berättade också om Svensk musiks verksamhet och dess stora databas med svenska tonsättares verk. Dessa två institutioner har hon tidigare varit chef för. När hon talat färdigt kommenterade musikforskare Gunnar Ternhag: "Kul att höra en myndighetschef som har en sådan sakkunskap på sitt område. Idag så väljer man ju chef utan sakkunskap i många sammanhang. Väldigt kul att konstatera att det här kan du!" Stefan Bohman, chef för Strindbergmuseet höll med: "Det är rent vatten att få höra dig prata".

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”