25 May 2011

Ett musikaliskt vykort från Madeira (Portugal)

När man tar en kaffe på sydligare breddgrader brukar man få det serverat med strösocker i portionspåsar. De är förstås försedda med reklam för kafferosteriet och ges ofta ut i serier med bilder med olika teman. Nu senast hade det stora kaffebolaget tema Fado med en serie omslag till partitur ur fadorepertoaren hämtade från Museu do Fado i Lissabon. Bolaget anser att sockerpaket är ett bra verktyg för att främja kultur och uppmärksamma vårt rika kulturarv.
Jag skulle vilja se våra schlageromslag på mjölkpaketen!

Hälsningar

Ann-Christine Olsson

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”