03 April 2011

Musikbiblioteksforum 77 medlemmar

Diskussionslistan för musikfrågor på arkiv och bibliotek har 77 medlemmar. Så här gör du för att gå med.

Musikbiblioteksforum är en svensk diskussionslista för musikbiblioteksfrågor, i första hand för bibliotekarier/arkivarier som arbetar på musikbibliotek eller med musikmedia på alla slags bibliotek och arkiv. Administratör är Ingemar Johansson. Kungliga Biblioteket är numera värd för listan.

För att anmäla sig som prenumerant gör man på följande sätt:
1. Skicka en e-post till listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan.
2. Subject/ämne/rubrik lämnas tomt.
3. Som första (och enda) rad i brevet, skriv:
subscribe musikbiblioteksforum Förnamn Efternamn
Inom ett par minuter kommer en bekräftelse på att du kommit med i diskussionslistan tillsammans med vidare instruktioner.

Inlägg skickas till musikbiblioteksforum@listserv.kb.se

Kontakta ingemar.johansson@vasteras.se

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”