31 March 2011

Ledanmöter utsedda till Konstnärliga rådet Statens musikverk

I ett pressmeddelande den 31 mars 2011 meddelar Kulturdepartementet att Regeringen har utsett ledamöter till Statens musikverks Konstnärliga råd. Det Konstnärliga rådet vid Statens musikverk inleder sin verksamhet den 1 maj.

Ledamöterna som utses för en period om tre år är:
- Musikern Sofia Jernberg
- Kompositören Alfons Karabuda
- Professorn Anna Lindal
- Tonsättaren Paula af Malmborg Ward
- Docenten Eva Saether
- Professorn Gustaf Sjökvist
- Projektledaren Lennart Strömbäck
- Musikern Stefan Östersjö

- Jag är mycket glad att dessa framstående personer tackat ja till att ta plats i det konstnärliga rådet. Inom rådet finns nu en bred och djup konstnärlig kompetens och dessutom omfattande erfarenheter från verksamhet i svenskt och internationellt musikliv, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Den 24 februari utsågs Stina Westerberg till generaldirektör och chef för Statens musikverk. Enligt myndighetens instruktion är generaldirektören även ordförande i det Konstnärliga rådet.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”