19 November 2010

Ledig tjänst i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som

Bibliotekarie
med inriktning på musik till Kulturarvsgruppens Handskrifts- och musikenhet, referensnummer UFV-PA 2010/2865. Heltid med tillträde den 1 februari 2011 eller enligt överenskommelse. Provanställning sex månader kommer att tillämpas.


Handskrifts- och musikenheten ingår i Kulturarvsgruppen vid Uppsala universitetsbibliotek. Gruppen, som också består av Kart- och bildenheten, Äldre tryck, Informationsenheten och Konserveringsenheten, har allmänt till uppgift att bevara och förvärva äldre och unikt material, att göra det tillgängligt och betjäna forskare och andra som vill ta del av det.

Handskrifts- och musikenheten bevarar stora och rikt varierande samlingar. Handskrifterna sträcker sig tidsmässigt från antiken till nutiden. De sentida förvärven domineras av personarkiv. Musiksamlingarna innehåller ett stort antal handskrifter och tryck från 1500-, 1600- och 1700-tal, ofta av internationell betydelse, och bland det nutida materialet har de inkommande plikt­exemplaren av svenskt musiktryck en stor plats.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna på handskriftssidan är följande: att ordna och förteckna samlingar och katalogisera dem i den nationella databasen Ediffah; att hjälpa bibliotekets användare att hitta det de söker och besvara frågor om samlingarna; att delta i enhetens arbete överlag.

På musiksidan består arbetet huvudsakligen i följande: att katalogisera tryckt musik i Libris; att besvara frågor om samlingarna, även på avancerad nivå; att utveckla katalogerna för äldre musik (före år 1800) och bidra till vidare nätpublicering av dem; att allmänt ansvara för musikalierna och för musikfrågor vid biblioteket.

För anställningen krävs bibliotekarieutbildning och musikvetenskaplig utbildning lägst på avancerad nivå, helst med genomförd utbildning på forskarnivå. Kunskap i modern IT är ett krav. Därutöver är språkkunskaper och goda kunskaper i historia och idéhistoria meriterande, liksom erfarenhet av arbete vid forskningsbibliotek.

Personliga egenskaper som är viktiga är samarbetsförmåga, serviceinriktning, initiativkraft, strategisk förmåga och ett gott detaljminne.

Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

För ytterligare upplysningar finns möjlighet att kontakta Anders Edling, enhetschef Handskrifts- och musikenheten, Britta Engquist, personalansvarig eller fackliga ombudet Carina Bromark (Saco), samtliga nås via växeln 018-471 0000.

Välkommen med din ansökan med ev. bilagor senast den 6 december, 2010, helst per e-post till registrator@uu.se, eller per fax 018-471 2000, eller per post till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala. I samtliga fall ska UFV-PA 2010/2865 anges.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”