19 November 2010

Hur smakar instrumenten?

Data from an experiment in which subjects listened to a series of pitches played on the piano or on string or wind instruments while tasting flavors such as lemon, peppermint, and salt showed significant connections between the sounds of the instruments and flavor perceptions.

For example, the taste of sugar was considered inappropriate for brass instruments, while it matched well with the piano. Orange-flower went with brass but not with strings, while coffee failed to correspond with brass but suited woodwinds nicely. “Our results”, the researchers noted with commendable practicality, “raise important questions about our representation of tastes and flavors and could also lead to applications in the marketing of food products.”

Läs mer på:

http://bibliolore.org/2010/11/18/as-bitter-as-a-trombone/

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”