22 March 2009

Svenska musikbiblioteksföreningens årsmöte


Svenska musikbiblioteksföreningens årsmöte hölls på Statens musikbibliotek fredag 20 mars 2009. Drygt 40 personer kom till årsmötet som började med kaffe, smörgås och mingel. Pia Shekhter valdes till ordförande för mötet och Kerstin Carpvik till sekreterare. Det var många sedvanliga punkter på dagordningen och de avverkades i rask takt. Christina Wengström, föreningens skattmästare, föredrog kassarapporten och revisorerna Ann Malm och Karin Nordgren läste upp revisionsberättelsen och föreslog styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedningen, som bestått av Anna Duberg, Birgitta Eriksson och Ingela Sundström-Öberg, föreslog följande styrelse för kommande period:
Ordföreande: Pia Shekhter, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet
Ledamöter: Kerstin Carpvik, Statens musikbibliotek
Margareta Odenman, Musikbiblioteket, Sveriges Radio Förvaltning AB
Christina Wengström, Musikbiblioteket, Gävle stadsbibliotek
Anna Kyhlberg-Boström, Kungliga operan
Lena Nettelbladt, Statens musikbibliotek
Birgitta Sparre, Musikhögskolan Ingesund
Mattias Åström, Haninge bibliotek

Revisorer blir Ann Malm och Karin Nordgren, båda från Kungl. Musikhögskolan, Biblioteket
Revisorsuppleant Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek

Valberedning Birgitta Eriksson, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet
Ingela Sundström-Öberg, Borås stadsbibliotek
Karin Savatovic, Bibliotekstjänst, Lund

Pia tackade Anders Cato och Astrid Evasdotter som slutat i styrelsen. Astrid tackades även för att hon skött bloggen och varit redaktör för Musikbiblioteksnytt. Pia tackade också Anna Kerstin Källman som skött föreningens webbplats och arbetat med layout för Musikbiblioteksnytt.

Särskilt välkommen, sa Pia till vår nye styreslemedlem Mattias Åström!

Birgitta Sparre tipsade om att vi kan skicka noter och böcker som vi inte behöver i våra samlingar till bibliotek ute i världen som bevhöver dem bättre. I Vietnam finns det en orkester och musikhögskolor som gärna tar emot gåvor. Vänd er till Birgitta Sparre på Ingesunds muiskhögskola. Hon kan hjälpa er med adresser och portobidrag.

Avslutningsvis viftade Pia med det rosa papperet som var en inbjudan till studiehelgen på Ingesund 12-14 juni. Hon hälsade alla välkomna! Läs mer om studiehelgen här på bloggen från 26 januari och 24 februari

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”