22 March 2009

Samarbete
Statens musikbibliotek är med i HISS-samarbetet. HISS står för Humaniora i StorStockholm. På HISS webbplats kan du lätt hitta till humanioraresurser inom Stockholmsregionen. Stockholms stadsbibliotek är också med i HISS. Anne-Marie Evers, chef över området LÄRA på stadsbiblioteket, föreslog att Statens musikbibliotek skulle ha en utställning om sig själva i ett hörn av Frågebyrån som finns i bottenvåningen av huvudbiblioteket vid Sveavägen. Vecka 10, 2-8 mars, fanns vårt material på plats i en glasmonter och på en så kallad spacewall. Spacewall är ett mycket smart system med plexiglas för broschyrställ och hållare för A3-ark som sätts på en väggpanel. Vi försökte visa bredden i vår verksamhet. I en monter hade vi exempel på material som vi lånar ut och på väggen hade vi kopior av brev från Jenny Lind och Johannes Brahms och olika texter om biblioteket. Vi visade kopior av nothandskrifter av Wilhelm Stenhammar, Helena Munktell och Johan Helmich Roman. Två bilder visade de koffertar vi lånar ut; en om Jenny Lind och en om 1940-talsmusik. Eventuellt blir det en turne med utställningar där HISS-biblioteken ställer ut hos varandra. Vår utställning ska kanske vidare till Södertörns högskolebibliotek och Stockholms universitetsbibliotek.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”